Vluchtelingenwerk

 

Maatschappelijke begeleiding 

‘van Houten&co’ begeleidt statushouders die in de gemeente Houten wonen met als doel dat zij zelfredzaam deel kunnen nemen aan de Houtense samenleving. Het gaat onder andere om praktische ondersteuning rondom wonen, financiën en de weg vinden in de Houtense samenleving voor een periode van ongeveer 1,5 jaar.
De ondersteuning en begeleiding wordt deels uitgevoerd door deskundige vrijwilligers, onder leiding van de volgende beroepskrachten:

Het vluchtelingenwerk van ‘van Houten&co’ is telefonisch te bereiken via telefoonnummer 030-7001500.

Het spreekuur voor vluchtelingen is op maandag van 13.30-14.30 uur.

Buiten deze tijden is het mogelijk een afspraak te maken.

 

Taalcoaching en participatietraject

Naast de maatschappelijke begeleiding  ondersteunen taalcoaches (allen vrijwilligers) de statushouders bij het verwerven van de Nederlandse taal.

‘van Houten&co’ stemt haar werkzaamheden af met andere organisaties  in Houten en steunt ideeën zoals de Zomerschool voor kinderen van vluchtelingen.
Daarnaast organiseert ‘van Houten&co’ bijeenkomsten voor statushouders in het kader van het participatietraject. Het doel van het participatietraject is een goede integratie in de Houtense samenleving. Het traject is bedoeld om statushouders te wijzen op hun rechten en plichten, en op fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. Het ondertekenen van de participatieverklaring maakt hier onderdeel van uit.

Vrijwilliger worden?

Er zijn bewoners in Houten die actief zijn als vrijwilliger, bijvoorbeeld als taalcoach, of maatschappelijke begeleider. Wanneer u ook interesse heeft om vrijwilliger te worden, dan kunt u contact opnemen met Marion Groenewegen.

 

 

Buddy support op weg naar werk!

Sinds 2014 zijn er meer dan 250 nieuwkomers in Houten komen wonen. Een grote groep rond in 2019 zijn of haar inburgering af. Een volgende stap voor nieuwkomers is het vinden van een betaalde baan of instromen in het reguliere onderwijs.
Echter nieuwkomers ervaren drempels bij de integratie en participatie in onze samenleving zoals de aansluiting op de arbeidsmarkt maar ook gezondheids-en aanpassingsproblemen.
Onze missie is om nieuwkomers meer praktische en sociale steun te bieden bij het meedoen en aanpassen aan de Nederlandse cultuur door het bieden van buddy support.  De pilot zal met 25 nieuwkomers van start gaan. Een buddy (op vrijwillige basis) met een passend professioneel netwerk kan nieuwkomers in contact brengen met relevante werkgevers en ondersteunen in het vergroten van zijn of haar Nederlandse netwerk.
Mocht u interesse hebben om nieuwkomers te begeleiden bij hun weg naar werk kunt u contact opnemen met Michaela Schok, coördinatie buddy support vluchtelingenwerk, via m.schok@vanhoutenenco.nl / 06-86818165.

 

Eindpublicatie ‘Nieuw Talent in Houten’

Van 2016 tot en met 2018 is in opdracht van de gemeente Houten het deelplan participatie en werk ‘Blijven is meedoen in Houten’ uitgevoerd. Doel van deze aanpak was het stimuleren van participatie en integratie bij nieuwkomers: begeleiding en coaching ten behoeve van een actieve en positieve inzet van statushouders om in de Nederlandse samenleving te kunnen participeren en werken. Michaela Schok (als participatiecoach verbonden aan dit project en werkzaam bij ‘van Houten&co’) heeft samen met een team van vrijwillige loopbaancoaches uitvoering gegeven aan deze opdracht. Ter afronding van dit project is dit boek verschenen.

Nieuwkomers brengen vooral veel talenten met zich mee! Ze zijn ondernemend, slim, humoristisch, sociaal, creatief, zorgzaam, technisch, doorzetters, dankbaar en ontzettend gemotiveerd om hier een nieuw leven op te bouwen. Deze nieuwe talenten verdienen een goede kans op werk in onze maatschappij. Daarvoor is meer praktische en samenhangende steun nodig van o.a. vrijwilligers, coaches, werkgevers en andere betrokkenen die voor hen kansen helpen creëren. Deze publicatie biedt tools voor ondersteuning en begeleiding op weg naar participatie en werk voor nieuwkomers.

Het boek is te bestellen via uitgeverij Eburon. De opbrengsten van dit boek worden ingezet om talenten van nieuwkomers te ondersteunen bij hun route naar werk of opleiding. Indien u een bijdrage wilt leveren aan deze missie kunt u contact opnemen met Michaela Schok via m.schok@vanhoutenenco.nl / 06-86818165.