Vluchtelingenwerk

 

Maatschappelijke begeleiding 

‘van Houten&co’ begeleidt statushouders die in de gemeente Houten wonen met als doel dat zij zelfredzaam deel kunnen nemen aan de Houtense samenleving. Het gaat onder andere om praktische ondersteuning rondom wonen, financiën en de weg vinden in de Houtense samenleving voor een periode van ongeveer 1,5 jaar

De ondersteuning en begeleiding wordt deels uitgevoerd door deskundige vrijwilligers, onder leiding van de volgende beroepskrachten:

 

Het vluchtelingenwerk van ‘van Houten&co’ is telefonisch te bereiken via telefoonnummer 030-7001500.

Het spreekuur voor vluchtelingen is op

  • maandag van 13.30-14.30 uur
  • vrijdag van 11.30-12.30 uur

Buiten deze tijden is het mogelijk een afspraak te maken.

 

Taalcoaching en participatietraject

Naast de maatschappelijke begeleiding  ondersteunen taalcoaches (allen vrijwilligers) de statushouders bij het verwerven van de Nederlandse taal.

‘van Houten&co’ stemt haar werkzaamheden af met andere organisaties  in Houten en steunt ideeën zoals de Zomerschool voor kinderen van vluchtelingen.
Daarnaast organiseert ‘van Houten&co’ bijeenkomsten voor statushouders in het kader van het participatietraject. Het doel van het participatietraject is een goede integratie in de Houtense samenleving. Het traject is bedoeld om statushouders te wijzen op hun rechten en plichten, en op fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. Het ondertekenen van de participatieverklaring maakt hier onderdeel van uit.

 

Vrijwilliger worden?

Er zijn bewoners in Houten die actief zijn als vrijwilliger, bijvoorbeeld als taalcoach, of maatschappelijke begeleider. Wanneer u ook interesse heeft om vrijwilliger te worden, dan kunt u contact opnemen met Marion Groenewegen.

 

Op weg naar werk!

Bij iedere statushouder vanaf 18 jaar wordt vanaf 2016 structureel aandacht besteed aan opleiding, werkervaring en diploma’s in eigen land (waaronder diplomawaardering). Elke volwassen statushouder wordt ondersteund bij de eerste stappen richting (vrijwilligers)werk. Hierbij wordt uitgegaan van de mogelijkheden van de statushouder (persoonlijke situatie, achtergrond en talenten).

Er wordt nauw samengewerkt met de werkcoaches van de WIL, intern met de maatschappelijke begeleiders, de taalcoaches, Vrijwilligerscentrale Houten, maar ook met bijvoorbeeld de Rotary Houten.  Bij alle werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van het uitgebreide netwerk van ‘van Houten&co’.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met participatiecoach Michaela Schok. Michaela is, naast de mail, ook telefonisch bereikbaar via 030-7001500/06-86818165.