Vluchtelingenwerk

 

Maatschappelijke begeleiding 

‘van Houten&co’ begeleidt statushouders die in de gemeente Houten wonen met als doel dat zij zelfredzaam deel kunnen nemen aan de Houtense samenleving. Het gaat onder andere om praktische ondersteuning rondom wonen, financiën en de weg vinden in de Houtense samenleving voor een periode van ongeveer 1,5 jaar.
De ondersteuning en begeleiding wordt deels uitgevoerd door deskundige vrijwilligers, onder leiding van de volgende beroepskrachten:

Het vluchtelingenwerk van ‘van Houten&co’ is telefonisch te bereiken via telefoonnummer 030-7001500.

Het spreekuur voor vluchtelingen is uitsluitend op afspraak. Stuur een e-mail naar m.groenewegen@vanhoutenenco.nl of m.saber@vanhoutenenco.nl. U kunt ook een telefonische afspraak maken via 06-46802935 of 06-50265392.


Participatietraject

‘van Houten&co’ organiseert bijeenkomsten voor statushouders in het kader van het participatietraject. Het doel van het participatietraject is een goede integratie in de Houtense samenleving. Het traject is bedoeld om statushouders te wijzen op hun rechten en plichten, en op fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. Het ondertekenen van de participatieverklaring maakt hier onderdeel van uit.


Vrijwilliger worden?

Er zijn bewoners in Houten die actief zijn als vrijwilliger, bijvoorbeeld als taalcoach, of maatschappelijke begeleider. Wanneer u ook interesse heeft om vrijwilliger te worden, dan kunt u contact opnemen met Marion Groenewegen.


Samenwerkingen

Vluchtelingenwerk van ‘van Houten&co’ werkt samen met: