Buurtbemiddeling


Coördinator van Buurtbemiddeling:

Nicolette de Stigter
buurtbemiddeling@vanhoutenenco.nl
06-59817732

Overlast of een conflict?

Een conflict met de buren kan je behoorlijk bezig houden, vooral als je niet of niet goed meer met elkaar over de situatie kunt praten. Soms kan het echt uit de hand lopen. Het beste is, om zelf in gesprek te gaan met degene van wie je overlast hebt. Die is zich daar soms zelf niet van bewust. Een open, rustig gesprek lost vaak al veel op. Via Buurtbemiddeling kun je hulp krijgen bij het bespreekbaar maken van overlast of hinder.


Welke situaties zijn geschikt voor buurtbemiddeling?

Het gaat om overlast veroorzaakt door buren of wijkbewoners die je niet zelf op kunt lossen. Situaties die van invloed zijn op het woonplezier en de sfeer in de buurt, zoals bijvoorbeeld geluidsoverlast, pesterijen of overlast van huisdieren. Met hulp van buurtbemiddeling praat je niet meer OVER de buren, maar MET de buren, zodat er constructieve oplossingen gevonden kunnen worden.


Hoe werkt buurtbemiddeling?

 • Je kunt zelf Buurtbemiddeling inschakelen. Soms verwijst de politie, de woningcorporatie of een andere organisatie jou en jouw buren door. Hiervoor vragen zij altijd jouw toestemming.
 • Na aanmelding belt de coördinator je om te bespreken wat er in jouw situatie nodig is.
 • Is het conflict geschikt voor buurtbemiddeling, dan komen twee buurtbemiddelaars met je praten. Zij praten daarna met de buren om ook hun kant van het verhaal te horen.
 • Met instemming van beide buren vindt er een gezamenlijk gesprek plaats op een neutrale plek. De bemiddelaars begeleiden je naar afspraken die voor beide buren aanvaardbaar zijn.
 • Na enkele weken neemt de coördinator contact op met beide buren om te horen of de problemen opgelost zijn.


Voor wie is buurtbemiddeling?

Buurtbemiddeling is voor alle inwoners van de gemeente Houten, die in een conflictsituatie zitten of dreigen te komen. Er wordt verwacht dat je meedenkt over een aanvaardbare oplossing voor alle betrokkenen en dat je daaraan meewerkt. In bijna 70% van de gevallen draagt buurtbemiddeling er aan bij, dat buren meer begrip voor elkaar krijgen en rekening met elkaar gaan houden. Zo voelen bewoners zich prettiger in hun leefomgeving.

 

Uitgangspunten buurtbemiddeling

 • Buurtbemiddeling is gratis.
 • Iedere bemiddelaar is getraind in conflictbemiddeling en doet dit werk vrijwillig.
 • De buurtbemiddelaars ondersteunen beide buren, trekken geen partij en geven geen oordeel.
 • Deelname aan bemiddeling gebeurt op basis van vrijwilligheid, maar is niet vrijblijvend.
 • De buren zijn bereid om opbouwende afspraken te maken.
 • We werken toe naar afspraken die voor alle betrokkenen aanvaardbaar zijn.
 • Bemiddelingsgesprekken en afspraken zijn strikt vertrouwelijk

Iedere inwoner van Houten heeft recht op prettig wonen in een veilige wijk.

 

Beterburen heeft 3 filmpjes op de website met onder andere tips voor een goed gesprek: klik hier

Contact

Neem voor meer informatie contact op met de coördinator van Buurtbemiddeling Nicolette de Stigter, via e-mail buurtbemiddeling@vanhoutenenco.nl of telefonisch 06-59817732 .