Vrijwilliger bij ‘van Houten&co’

 

De helden van ‘van Houten&co’

De bewoners van Houten profiteren direct van de inzet van onze vrijwilligers: er worden activiteiten georganiseerd, gasten op onze centra ontvangen, ouderen bezocht, een mantelzorger heeft eens tijd voor zichzelf en in het jongerencentrum staat een vrijwilliger achter de bar.

Onze vrijwilligers worden ondersteund door beroepskrachten en krijgen de benodigde scholing. Daarnaast ontvangen alle vrijwilligers een overeenkomst waarin de rechten en plichten zijn vastgelegd.

Vrijwilliger worden bij ′van Houten&co′? Neem contact op met Miranda Schaap, coördinator vrijwilligerswerk, 030-7001500 of m.schaap@vanhoutenenco.nl.

Goed Geregeld voor vrijwilligers

‘van Houten&co’ is trots op het keurmerk ‘Goed Geregeld’ van het NOV (Nederlandse Organisaties Vrijwilligers) wat wij in 2014 tijdens het vrijwilligersfeest kregen overhandigd door Ella Vogelaar, destijds de voorzitter van het NOV. Het keurmerk biedt de organisatie: een objectief bewijs naar derden voor kwalitatief goed en aantrekkelijk vrijwilligerswerk.

NOV is de belangenorganisatie binnen het vrijwilligerswerk in Nederland en is gesprekspartner van politiek, overheid en andere beleidsbeïnvloeders. Bij NOV zijn 370 (koepel) organisaties aangesloten. Met de zelfevaluatie Vrijwillige Inzet Goed Geregeld verbeteren vrijwilligersorganisaties met hun vrijwilligers, hun vrijwilligersbeleid. Wanneer je als vrijwilligersorganisatie je beleid op orde hebt krijg je na toetsing door een externe adviseur van NOV het keurmerk Goed Geregeld.

Vrijwilligersdocumenten van ‘van Houten&co’
Vrijwilligersbeleid

Aanmeldingsformulier Vrijwilligers

Vrijwilligersovereenkomst

Vrijwilligersdocument Algemeen

Vrijwilligersdocument Enter

Huishoudelijk Reglement Vrijwilligersraad