Vrijwilliger bij ‘van Houten&co’

 

De helden van ‘van Houten&co’

De bewoners van Houten profiteren direct van de inzet van onze vrijwilligers: er worden activiteiten georganiseerd, gasten op onze centra ontvangen, de maaltijden van Tafeltje Dek Je worden thuis bezorgd, ouderen bezocht, een mantelzorger heeft eens tijd voor zichzelf en in het jongerencentrum staat een vrijwilliger achter de bar.

Onze vrijwilligers worden ondersteund door beroepskrachten en krijgen de benodigde scholing. Er is ook een Vrijwilligersraad die meedenkt over het vrijwilligersbeleid van ‘van Houten&co’. Daarnaast ontvangen alle vrijwilligers een overeenkomst waarin de rechten en plichten zijn vastgelegd.

Vrijwilliger worden bij ′van Houten&co′? Neem contact op met Miranda Schaap, coördinatie vrijwilligerswerk, 030-7001500 of m.schaap@vanhoutenenco.nl.

Goed Geregeld voor vrijwilligers

‘van Houten&co’ is trots op het keurmerk ‘Goed Geregeld’ van het NOV (Nederlandse Organisaties Vrijwilligers) wat wij in 2014 tijdens het vrijwilligersfeest kregen overhandigd door Ella Vogelaar, destijds de voorzitter van het NOV. Het keurmerk biedt de organisatie: een objectief bewijs naar derden voor kwalitatief goed en aantrekkelijk vrijwilligerswerk.

NOV is de belangenorganisatie binnen het vrijwilligerswerk in Nederland en is gesprekspartner van politiek, overheid en andere beleidsbeïnvloeders. Bij NOV zijn 370 (koepel) organisaties aangesloten. Met de zelfevaluatie Vrijwillige Inzet Goed Geregeld verbeteren vrijwilligersorganisaties met hun vrijwilligers, hun vrijwilligersbeleid. Wanneer je als vrijwilligersorganisatie je beleid op orde hebt krijg je na toetsing door een externe adviseur van NOV het keurmerk Goed Geregeld.

Dit keurmerk is 4 jaar geldig. Dit betekent dat ‘van Houten&co’ het keurmerk nu bezig is met het keurmerk opnieuw aan te vragen.

 

Vrijwilligersdocumenten van ‘van Houten&co’
Vrijwilligersbeleid

Aanmeldingsformulier Vrijwilligers

Vrijwilligersovereenkomst

Vrijwilligersdocument Algemeen

Vrijwilligersdocument Enter

Huishoudelijk Reglement Vrijwilligersraad