Onbeperkt Meedoen

Onbeperkt Meedoen betekent dat we werken aan aandacht voor mensen met een beperking als het gaat om meedoen. Dit richt zich veelal op de vrijetijdsbesteding van mensen met een licht verstandelijke beperking en voor volwassenen met autisme. De (groeps-)activiteiten worden zoveel mogelijk door vrijwilligers georganiseerd, waar mogelijk met ondersteuning van vrijwilligers uit de eigen doelgroep.

Het werk van de beroepskracht is gericht op het ondersteunen en begeleiden van nieuwe initiatieven naar zelfstandig functionerende groepen. Daarnaast heeft de beroepskracht met iedere deelnemer een kennismakingsgesprek. Daarin wordt gekeken naar de mogelijkheden en wensen.

 

Contact

Voor meer informatie over de activiteiten en de mogelijkheden van deelname hieraan kun je terecht bij Sylvia Gerrits via s.gerrits@vanhoutenenco.nl en telefonisch 030-7001500.