Onbeperkt Meedoen

Onbeperkt Meedoen betekent dat we werken aan aandacht voor mensen met een beperking als het gaat om meedoen. Dit richt zich veelal op de vrijetijdsbesteding van mensen met een licht verstandelijke beperking en voor volwassenen met autisme. De activiteiten worden zoveel mogelijk door vrijwilligers georganiseerd, waar mogelijk met vrijwilligers uit de eigen doelgroep.

Het werk van de beroepskracht, Martine Broekema, is gericht op het ondersteunen en begeleiden van nieuwe initiatieven naar zelfstandig functionerende groepen. Daarnaast heeft de beroepskracht met iedere deelnemer een intakegesprek. Daarin wordt gekeken naar de mogelijkheden en wensen.

Meer informatie over de activiteiten is te vinden op de pagina Activiteiten of in onze flyer Onbeperkt meedoen 2017:

Contact

Voor meer informatie over de activiteiten en de mogelijkheden van deelname hieraan kunt u terecht bij Martine Broekema.
Martine is per e-mail bereikbaar via m.broekema@vanhoutenenco.nl en telefonisch via 030-7001500.

 

Prokkel

Ieder  jaar organiseert ‘van Houten&co’ Prokkel.

Prokkel is een landelijk evenement in de eerste week van juni voor mensen met een (licht)verstandelijke beperking.

Een Prokkel is een prikkelende ontmoeting tussen mensen met én zonder beperking.

Mensen met een (licht) verstandelijke beperking kunnen aangeven in welk bedrijf/organisatie hij/zij  graag een dagje een kijkje wil nemen. Het ontmoeten en kennis maken met elkaars mogelijkheden en beperkingen staat hierbij centraal.

De Prokkelwerkgroep van ‘van Houten&co’ organiseert ieder jaar de prokkelweek in Houten. Deze Prokkelwerkgroep bestaat uit een stel enthousiaste vrijwilligers.

De Nationale Prokkelweek vindt ieder jaar plaats in de eerste week van juni. Op donderdag 7 juni 2018 is het de landelijke prokkelstagedag.

Prokkel Houten kiest ervoor om de stages zoveel mogelijk in Houten plaats te laten vinden.

Wil je informatie of vind je het leuk om mee te doen of helpen neem dan contact op met de Prokkelwerkgroep Houten, prokkel@vanhoutenenco.nl, telefoon: (030) 7001500.

Neem ook eens een kijkje op de website Prokkel Houten.