Wet- en Regelgeving

 

Waar moet je rekening mee houden als je vrijwilligerswerk gaat doen? Wat zijn je rechten, plichten en van welke regelingen kun je gebruik maken?

 

Verzekering

De Gemeente Houten heeft een collectieve vrijwilligersverzekering voor alle vrijwilligers afgesloten. Je kan gebruik maken van deze verzekering wanneer je eigen verzekering niet toereikend is. Het is niet nodig om vooraf aangemeld of geregistreerd te zijn. Meer informatie over vrijwiligerswerk en de vrijwilligersverzekering (open de tab Schade Doorgeven in de link) vind je op de website van de Gemeente Houten.

 

Vrijwilligerswerk en een uitkering

Ontvang je een uitkering en wil je aan de slag als vrijwilliger? Laat dit altijd weten aan de betreffende instantie en overleg met je werkcoach of begeleider. Kijk op de website van het UWV voor meer informatie over vrijwilligerswerk in combinatie met een WW-, WIA-, ziektewet-, WAO- of Wajong- uitkering.

 

ANBI en SBBI

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut, en daarmee dus niet alleen voor eigen leden, en geen winstoogmerk heeft. Sportverenigingen, personeelsverenigingen en hobbyclubs zijn meestal geen ANBI.

Deze instellingen kunnen misschien wel als sociaal belang behartigende instellingen (SBBI) worden beschouwd. Een SBBI behartigt op de eerste plaats de individuele belangen van de leden of een kleine doelgroep, maar heeft ook een maatschappelijke waarde. Dat is zo als de activiteiten bijdragen aan de individuele ontplooiing van de leden, de samenhang van de samenleving en een gezondere samenleving.

De ANBI en SBBI status zijn van belang voor de belastingdienst en voor het UWV. Voor alle informatie over deze statussen verwijzen we naar de website van de belastingdienst.

 

Meer weten?

Wil je meer lezen over de algemene wet- en regelgeving voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties? Kijk dan eens op de website van het NOV of neem contact met ons op!