Informatie, advies en ondersteuning

 

Ook al draagt u de zorg met liefde en toewijding, soms kan het u gewoon (te) zwaar worden of heeft u extra hulp nodig. Waar kunt u dan terecht met uw vragen? Hoe vindt u passende hulp voor uzelf of degene voor wie u zorgt? En wat als u door de bomen het bos niet meer ziet in het zorglandschap?

Steunpunt Mantelzorg Houten is er om u als mantelzorger te informeren en ondersteunen. Hieronder geven wij een overzicht van organisaties in en om Houten waar u terecht kunt met verschillende vragen en onderwerpen.


Voor extra informatie over hulpaanbieders voor mantelzorgers in Houten, klik hier.

 

Adressen

Sociaal Team Houten
Het Sociaal Team biedt zelf ondersteuning en begeleiding, maar kan ook specialistische hulp inschakelen.
Telefoon: (algemeen) 06-29458469
E-mail: info@sociaalteamhouten.nl
Website: www.sociaalteamhouten.nl

 

Sociaal Loket
Voor informatie over en het aanvragen van voorzieningen, zoals bijvoorbeeld huishoudelijke ondersteuning. Het Sociaal Loket zit in het gemeentehuis Houten en is open op werkdagen van 9.00-12.00 uur.
Telefoon: 030-6392611

 

Infospreekuur
Stichting Infospreekuur Houten helpt u bij het invullen van formulieren, bellen naar instanties of het schrijven van een brief.
Website: www.infospreekuurhouten.nl

 

Regelhulp
Geeft informatie en overzicht in de mogelijkheden van zorg en ondersteuning vanuit de overheid.
Website: www.regelhulp.nl

 

MantelzorgNL
Dit is een overkoepelende organisatie voor mantelzorgers. Zij bieden veel informatie op landelijk niveau.
Mantelzorglijn: 030-7606055, mantelzorglijn@mantelzorg.nl
Website: www.mantelzorg.nl

 

Consulent Welzijn, ‘van Houten&co’
Ondersteuning bij vragen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. De consulenten kunnen u persoonlijk begeleiden.
Meer informatie over de Consulent Welzijn

 

Hulpwijzer
Informatie over vragen in het dagelijks leven, wonen, zorg, geld, werk, vervoer, actief zijn en jeugd en gezin. Het helpt u bij het zoeken naar passende oplossingen voor uw eigen situatie.
Website: www.hulpwijzerhouten.nl

 

Omzorg
Zorg op maat wanneer er behoefte is aan extra zorg en ondersteuning thuis.
Middellaan 6, Zeist
Telefoon: 030–2980779
E-mail: zeist@omzorg.nl

 

Extra aandacht 
Ondersteunen van mantelzorgers en ouderen helpen zo lang mogelijk thuis te wonen.
Telefoon: 06-29917786
E-mail: info@extraandacht.nl
Website: www.extraandacht.nl

 

Werkgroep Mantelzorg
De werkgroep maakt onderdeel uit van de Adviesraad Sociaal Domein. Zij horen graag uw verhaal. Dit om te weten waar de behoeften van mantelzorgers liggen en waarmee u het best geholpen bent.
E-mail: info@adviesraadhouten.nl

 

NPV
Vrijwilligers van de NPV bieden praktische hulp en optimale ondersteuning in de thuissituatie.
Molenaarserf 81, Houten
Telefoon: 06-30531549
E-mail: npv.vth.houten@gmail.com

 

Hulp- en Klussendienst, ‘van Houten&co’
55-plussers, mantelzorgers en mensen met een beperking kunnen een beroep doen op de Hulp- en Klussendienst. U kunt hier terecht voor hulp bij kleine klussen in en om huis zoals bijvoorbeeld klein tuinonderhoud, tv kanalen programmeren, herstellen van een lekkende kraan, ophangen van lampen en schilderijen, het bevestigen van steunen in toilet en/of douche etc.
U kunt de Hulp- en Klussendienst bereiken op maandag t/m donderdag van 9.00-16.00 uur.
Telefoon: 030-7001500

 

Bijzonder Thuisafgehaald
Online deelplatform waarbij thuiskoks zelfgemaakte maaltijden bereiden voor mensen die zelf niet in staat zijn om te koken. Bijzonder Thuisafgehaald koppelt daarnaast de thuiskok aan de hulpbehoevende, zodat er ook een sociaal aspect geboden wordt.
Telefoon: 06-83447197
E-mail: info@thuisafgehaald.nl
Website: www.thuisafgehaald.nl

 

Respijtzorg:

 

Dagbesteding Duo
Dagbesteding waar bezoekers zelf hun bezigheden bepalen en er niet volgens een rooster, maar volgens afzonderlijke behoeften gewerkt wordt.
Beusichemseweg 134a, Houten
Telefoon: 06-46368850
E-mail: manon@dagcentrumutrechtoost.nl

 

De Huiskamer, ‘van Houten&co’
In de huiskamer komen ouderen bijeen voor leuke activiteiten, gesprekken en een gezamenlijke lunch. De Huiskamer vindt plaats bij ‘van Houten&co’ in Huis van Houten en in Wijkcentrum/cultuurhuis Schoneveld.
Meer informatie over De Huiskamer

 

De Bezoekdienst, ‘van Houten&co’
De Bezoekdienst is er voor iedereen vanaf 55 jaar met een chronische ziekte (ook dementie). Een vrijwilliger komt aan huis voor bijvoorbeeld een praatje met een kopje koffie, een spelletje of bijvoorbeeld een wandeling. Mantelzorgers worden zo even ontlast van hun dagelijkse zorg.
Meer informatie over de Bezoekdienst

 

Haltnahuis logeerplekken
Tijdelijk verblijf ten bate van de mantelzorger, zodat deze op adem kan komen. ZorgSpectrum neemt de zorgtaken over.
Telefoon Klantadviseurs: 030-6575045

 

De Boogh
De Boogh biedt begeleiding en dagbesteding aan mensen met niet aangeboren hersenletsel. Tevens hebben zij een groep voor hoger opgeleiden met hersenletsel, Booghkring.
Voor mantelzorgers zijn er gespreksgroepen en respijtzorg in de vorm van Mantelzorg Match.
Het Kant 3, Houten
Telefoon: 030-2593943
Website: www.boogh.nl

 

Handje helpen
Voor een maatje, ondersteuning in de opvoeding bij kinderen met gedragsproblemen, oppashulp of logeergezin.
Pallas Athenedreef 12, Utrecht
Telefoon: 030-2632950
Website: www.handjehelpen.nl