Goed idee? Laten we het samen doen!

Idee & Co

van Houten&co wil de betrokkenheid van bewoners bij de
samenleving stimuleren. Wij willen mensen uitdagen zich in te zetten
voor elkaar en voor hun wijk. Medewerkers van ′van Houten&co′
zijn daarvoor op allerlei manieren, samen met bewoners, actief in Houten.
Wij ondersteunen bewoners met het vormgeven van hun ideeën, plannen en
activiteiten.

 

Samenwerken in de wijk

Opbouwwerkers van ′van Houten&amp&co′ ondersteunen bewoners bij het verbeteren van de leefbaarheid in hun wijk, buurt of straat. Een leefbare wijk waar bewoners niet langs elkaar heen leven en als dat nodig is, problemen aanpakken. Opbouwwerkers slaan bruggen tussen bewoners onderling en tussen bewoners en organisaties. Bewoners die zich in willen zetten of ideeën hebben voor hun woonomgeving kunnen aan het opbouwwerk vragen om te adviseren over de aanpak, alsook om daadwerkelijk behulpzaam te zijn.

 

Contact

Neem voor meer informatie contact op met de opbouwwerkers: