Aanmelden nieuwsberichten

Aanmelden nieuwsbrieven

 

Via onderstaand formulier meld je je aan voor het ontvangen van een of meerdere nieuwsberichten.

We zullen jouw gegevens met respect behandelen en voor niets anders gebruiken dan voor het versturen van nieuwberichten.

Je kunt op elk moment van gedachten veranderen door bij nieuwsbrieven te klikken op de link ‘uitschrijven’ of bij andere berichten een e-mail te sturen naar info@vanhoutenenco.nl.

Door het formulier te verzenden stem je ermee in dat wij jouw gegevens mogen verwerken in overeenstemming met de voorwaarden zoals beschreven in onze privacy statement.

Bevestiging aanmelding nieuwsbrieven

Bevestiging aanmelding nieuwsberichten

 

Bedankt voor je aanmelding voor het ontvangen van één of meerdere nieuwsberichten!

We zullen jouw gegevens met respect behandelen en voor niets anders gebruiken dan voor het versturen van nieuwsberichten.

Je kunt je op elk moment uitschrijven door bij nieuwsbrieven op de link ‘uitschrijven’ te klikken in de voettekst van iedere nieuwsbrief 0f bij andere berichten een e-mail te sturen naar info@vanhoutenenco.nl.

Privacystatement

Privacy Statement ‘van Houten&co’

 

In onze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt onder andere uitgelegd waarvoor jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring af en toe te raadplegen.

 

vacatures Raad van Toezicht

vacatures Raad van Toezicht

‘van Houten&co’ is per september 2018 op zoek naar

2 leden van de Raad van Toezicht (m/v)

Wij zijn op zoek naar een expert op het gebied van financiën en een expert in het sociaal domein en jeugdzorg.

Beide leden, inwoners van Houten, hebben ervaring als toezichthouder en een brede belangstelling voor de lokale samenleving. Tevens zijn kennis van arbeidsverhoudingen en ervaring op het snijvlak van publiek-private samenwerking zeer gewenst.

Het betreft een onbezoldigde functie bij een ondernemende en lokaal sterk verankerde organisatie met zo’n 40 medewerkers en ruim 660 vrijwilligers. Voor vragen en het kenbaar maken van uw interesse, kunt u contact opnemen met Fleur Esmeijer, secretariaat Raad van Toezicht,  tel. 030 – 7001 504 of e-mail: f.esmeijer@vanhoutenenco.nl.

We vragen geïnteresseerden voor 8 juli 2018 te reageren.

 

Rapport Schoneveld

Rapport ‘Wijkcentrum/cultuurhuis Schoneveld – Evaluatie maatschappelijk draagvlak en duurzaamheid’

Wijkcentrum/cultuurhuis Schoneveld heeft een nieuw dak nodig. De gemeente moet op korte termijn een beslissing nemen of de reparatiekosten opwegen tegen het maatschappelijk belang van Schoneveld. Om de gemeente voor hun besluit goed te informeren, hebben wij onderzoek gedaan naar de meerwaarde voor u als bewoner van Houten en als gebruiker van Schoneveld. Wij hebben u gevraagd om ons hierbij te helpen, door het invullen van een korte enquête.
De enquête is meer dan 1000 keer  ingevuld. Van de gegevens uit de enquete is een rapport samengesteld.

Het rapport geeft de uitkomst weer van het onderzoek naar het maatschappelijk draagvlak onder de bewoners van Houten, om de huidige functies van Wijkcentrum/cultuurhuis Schoneveld te laten voortbestaan. Daarnaast is onderzocht wat de interesse is voor deelname aan een zonne-energieproject is.
Het rapport is op persoonlijke titel geschreven door Henk Smith, voormalig voorzitter van de bewoners-klankbordgroep, die betrokken was bij de voorbereiding van het Wijkcentrum. Het rapport is inmiddels overhandigd aan de gemeente Houten.

Het rapport is te lezen en te downloaden door te klikken op onderstaand plaatje.

Consulent Welzijn

Consulent Welzijn

 24 uur per week

 

De Consulent Welzijn werkt over het algemeen voor en ondersteunt zelfstandig wonende 50-plussers en mantelzorgers van alle leeftijden die ten gevolge van toenemende problemen of afnemend probleemoplossend vermogen geen vat meer hebben op de inrichting van hun leven. Deze mensen hebben problemen op het terrein van welzijn en/of wonen veelal gecombineerd met somatische, (psycho) sociale en of psychogeriatrische problemen. Er is veelal sprake van meervoudig complexe vraagstukken.

Van de medewerker wordt verwacht dat door het verstrekken van persoonsgerichte informatie, advies en psychosociale begeleiding aan de mensen vanaf 50 jaar en/of hun mantelzorger, de zelfredzaamheid en het welbevinden van deze mensen wordt behouden of vergroot. Uitgangspunt daarbij is dat deze groep mensen zoveel mogelijk de regie over zijn/haar eigen leven behoudt.

 

De werkzaamheden als Consulent welzijn

 • Vertrekken van persoonsgerichte informatie, advies en psychosociale begeleiding

Overige werkzaamheden

 • Het ontwikkelen van (nieuwe) activiteiten n.a.v. de vraag van ouderen.
 • Het ontwikkelen van (nieuwe) activiteiten bijv. ism partners in het Huis van Houten, op de begane grond (zichtbare huiskamer, ontmoetingsplek voor omwonenden).
 • Samenwerking Lister, bibliotheek, etc. en lid van team ’t Rond.

 

 Van sollicitanten wordt verwacht dat zij

 • in het bezit zijn van een HBO diploma. (MWD)
 • kennis hebben van wet- en regelgeving met betrekking tot woon-, zorg- en welzijnsvoorzieningen
 • kennis hebben van het zorgnetwerk en de sociale kaart
 • kennis hebben van en inzicht in de doelgroep
 • kennis en ervaring hebben met Welzijn nieuwe stijl

 

Geboden wordt

 • Een tijdelijke aanstelling.
 • Arbeidsvoorwaarden conform CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.
 • Salaris conformfunctieschaal 8, periodiek afhankelijk van werkervaring, met een maximum van € 3.553,00 (bij fulltime).

 

Meer informatie

Meer informatie over deze functie is te verkrijgen bij Margriet Mol. Zij is bereikbaar via e-mail m.mol@vanhoutenenco.nl en telefoon: 030-7001551.

 

Sollicitaties

Ben je geïnteresseerd in deze leuke functie dan kun je tot 24 oktober 2017 een sollicitatiebrief met actueel CV sturen naar Miranda Schaap, m.schaap@vanhoutenenco.nl.

Sociaal werker Samenlevingsopbouw

Sociaal werker Samenlevingsopbouw

24 uur per week

 

De Sociaal werker Samenlevingsopbouw stimuleert en ondersteunt burgers, gemeenten en organisaties bij het aanpakken van sociale en fysieke vraagstukken in bepaalde wijken, steden of gebieden. Hij/zij plant, ontwikkelt en organiseert uiteenlopende projecten en activiteiten met de burgers en partners op verschillende niveaus (van individu tot collectief). Hij/zij richt zich hierbij op het versterken van de eigen kracht en het initiatief van burgers, het verbinden van burgers onderling, en burgers met instanties of partners.
De Sociaal werker Samenlevingsopbouw ondersteunt bij de opbouw van de samenleving en bij de verbetering van het woon- en leefklimaat. Hij/zij richt zich op de participatie van de burgers en hun functioneren in de samenleving met het doel het individuele welzijn en dat van groepen en samenlevingsverbanden te vergroten.

 

De werkzaamheden

 • Ondersteuning en het faciliteren van bewonersinitiatieven
 • Bewonersbeheer Wijkwerkplaats De Meerkoet,
 • Organiseren overleg van professionals in de wijk (BONO)
 • Ontwikkelingen in de wijk signaleren
 • Bewonerscontacten onderhouden en uitbreiden
 • Verbindingen leggen tussen bewoners onderling en tussen bewoners en organisaties

Taken

 • Bewonersbeheer Wijkwerkplaats De Meerkoet
  Ondersteuning en begeleiding wijkbewoners die de verantwoordelijkheid van beheertaken in Wijkwerkplaats De Meerkoet op zich nemen. Deze vrijwillige wijkbewoners doen werkzaamheden als boodschappen, het beheren van de kas, de was, het poetsen van de keukenkastjes en wanneer nodig klussen in De Meerkoet. Daarnaast is een groep bewoners bezig met een plan om de keuken te verbeteren. Hierbij ondersteunt de Sociaal werker Samenlevingsopbouw bij het leggen van contacten met de gemeente en  medewerkers binnen de organisatie (bijv. voor facilitaire kennis en m.b.t. HACCP-regels), en wellicht in de toekomst ook bij  fondsenwerving.
  De Sociaal werker Samenlevingsopbouw is ook het aanspreekpunt voor huuraanvragen in Wijkwerkplaats De Meerkoet. Huuraanvragen worden i.s.m. de interne afdeling Verhuur opgepakt. Daarnaast organiseert en faciliteert hij/zij bijeenkomsten over ontwikkelingen in Wijkwerkplaats De Meerkoet met alle betrokken bewoners.
 • Ondersteunen en faciliteren bestaande en te ontwikkelen bewonersinitiatieven
  Faciliteren ruimtes in Wijkwerkplaats De Meerkoet, geven van organisatorische en praktische adviezen
 • Netwerk
  Onderhouden en uitbreiden van het netwerk van professionals en bewoners. Zo vervult de Sociaal werker Samenlevingsopbouw het voorzitterschap van het Breed overleg Noord Oost (BONO). Dit overleg is gericht op het opvoeden en opgroeien in de wijk.
 • De buurt en haar bewoners
  Kennis maken en contacten onderhouden met buurtbewoners, individuele bewoners toeleiden naar buurtinitiatieven, activiteiten e.d. Specifieke aandacht is er voor de betrokkenheid en behoeften van kwetsbare doelgroepen en de participatie van statushouders in de samenleving.
 • Signaleren, faciliteren en verbinden
  Weten wat er in de wijk speelt, hebben van een uitgebreid netwerk in de wijk en breder in Houten, weet initiatieven en bewoners te verbinden en te faciliteren.

 

Profiel

 • Je ben sociaal vaardig. Je hebt goede contactuele vaardigheden en bent communicatief.
 • Je werkt vraag- en oplossingsgericht.
 • Je werkt transparant, doel- en resultaatgericht.
 • Je bent ondernemend en innovatief.
 • Je werkt inzichtelijk en verantwoord.
 • Je bent professioneel en kwaliteitsgericht.
 • Je bent kostenbewust.
 • Je hebt oog voor kwaliteit.
 • Je bewaakt  je eigen werkomstandigheden.
 • Je kan goed zelfstandig werken maar werkt ook graag in een team.

 

Van sollicitanten wordt verwacht dat zij

 • in het bezit zijn van een HBO diploma (CMV/samenlevingsopbouw)
 • een helder beeld hebben van zijn/haar rol en die van bewoners, organisaties en de gemeente (actorenananyse)
 • een bijdrage leveren aan het beleid

 

Geboden wordt

 • Een tijdelijke aanstelling van een jaar met de mogelijkheid van verlenging (vooralsnog voor max. 23 maanden).
 • Arbeidsvoorwaarden conform CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening
 • Salaris conform functieschaal 8, periodiek afhankelijk van werkervaring, met een maximum van € 3.553,00 (bij fulltime).

 

Meer informatie

Meer informatie over deze functie is te verkrijgen bij Margriet Mol. Zij is bereikbaar via e-mail m.mol@vanhoutenenco.nl en telefoon: 030-7001551.

 

Sollicitaties

Ben je geïnteresseerd in deze leuke functie dan kun je tot 24 oktober 2017 een sollicitatiebrief met actueel CV sturen naar Miranda Schaap, m.schaap@vanhoutenenco.nl.

Coördinator Bezoekdienst

Coördinator Bezoekdienst/kwetsbare doelgroepen met aandachtsgebied ouderen GGZ

24 uur per week

 

De werkzaamheden

Dit betreft een ontwikkelfunctie die ontstaat uit enkele bestaande taken en projecten. De functie beweegt mee met de ontwikkeling en de vraag van met name de doelgroep ouderen. Ontwikkeling om te komen tot nieuwe ideeën, passende oplossingen etc. welke ‘binnenkomen’ via de Consulent Welzijn, een andere beroepskracht, de klant zelf of een partnerorganisatie.

 • Omvormen bestaande Bezoekdienst (huisbezoeken) in een ‘hulpdienst’/wensenwinkel. Deze omvorming is noodzakelijk omdat de vraag om ondersteuning verandert. Er komen meer GGZ-achtige vraagstukken binnen.
 • Ondersteuning werkgroep Senioren Ouderendag (werkgroep (vrijwilligers) denken na over een andere invulling van de Senioren Ouderendag.
 • Deelnemers aan de 3 Huiskamers volgen en vrijwilligers werven en ondersteunen.
 • Contactpersoon voor werkgroepen Welzijn Ouderen in de drie kernen. Voor incidentele vragen en jaarlijkse vergaderingen.
 • Contacten onderhouden (bakje doen) bij diverse Inloopactiviteiten (soos/breiclubje)
 • Ontwikkelen (nieuwe) activiteiten n.a.v. de vraag van ouderen/GGZ vanuit team ’t Rond
 • Ontwikkelen (nieuwe) activiteiten i.s.m. partners in Huis van Houten (zichtbare huiskamer, ontmoetingsplek voor omwonenden)
 • Samenwerken Lister, Bibliotheek, etc. en lid zijn van team ‘t Rond

 

Profiel

 • Je hebt een ‘Ja natuurlijk’ beroepshouding en weet van aanpakken. Gewoon ‘doen!’ is je motto. Je bent in staat om de intrinsieke motivatie, wat ouderen nodig hebben (in het bijzonder de oudere wijkbewoners in het Centrum) te achterhalen.
 • Je bent sociaal vaardig. Contacten leggen en onderhouden vind je geen enkel probleem.
 • Je hebt ambitie, vertrouwen en enthousiasme en werkt doelgericht.
 • Je hebt kennis van en affiniteit met de doelgroep ouderen/GGZ.
 • Je bent in staat mensen toe te leiden naar bestaande activiteiten.
 • Je bent innovatief: weet nieuwe vragen te koppelen aan creatieve oplossingen.
 • Je weet vrijwilligers te vinden, te binden, te motiveren en te faciliteren.
 • Je weet samenwerkingspartijen in het algemeen, en in Huis van Houten in het bijzonder, te inspireren tot samenwerking en komt tot concrete doelen/activiteiten/projecten die aansluiten op wat nodig is.
 • Je hebt geduld en doorzettingsvermogen. Beide zijn in ruime mate nodig voor het begeleiden van projecten en het creëren van draagvlak.
 • Je bent ordelijk en kan systematisch werken.
 • Je bent integer en betrouwbaar. Dit in verband met het omgaan met vertrouwelijke gegevens.
 • Je bent representatief.
 • Je ben computervaardig.

 

Van sollicitanten wordt verwacht dat zij

 • in het bezit zijn van een HBO diploma. (SCWof MWD)
 • kennis hebben van het zorgnetwerk en de sociale kaart
 • kennis hebben van en inzicht in de doelgroep
 • kennis en ervaring hebben met Welzijn nieuwe stijl

 

Geboden wordt

 • een tijdelijke aanstelling.
 • arbeidsvoorwaarden conform CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening
 • salaris conform functieschaal 8, periodiek afhankelijk van werkervaring, met een maximum van € 3.553,00 (bij fulltime)

 

Meer informatie

Meer informatie over deze functie is te verkrijgen bij Margriet Mol. Zij is bereikbaar via e-mail m.mol@vanhoutenenco.nl en per telefoon: 030-7001551.

 

Sollicitaties

Ben je geïnteresseerd in deze leuke functie dan kun je tot 24 oktober 2017 een sollicitatiebrief met actueel CV sturen naar Miranda Schaap, m.schaap@vanhoutenenco.nl.

Bevesting aanmelding ‘Verdraaide Organsiaties’

Verdraaide Organisaties

Hartelijk dank voor je aanmelding voor de inspiratiebijeenkomst Verdraaide Organisaties.

De bijeenkomst vindt plaats op 2 november 2017 in Theater aan de Slinger, De Slinger 40, 3995 DE Houten.

Je bent welkom vanaf 9.00 uur. De bijeenkomst duurt tot 10.30 uur.
Na de bijeenkomst is er in de foyer gelegenheid om na te praten en een drankje te nuttigen.

Tot op 2 november!

Met vriendelijke groet,
Willy Lageveen
‘van Houten&co’

De organisatie

Stichting ‘van Houten&co’

 

′van Houten&co′ is een zelfstandige stichting, waarvan de Raad van Toezicht gevormd wordt door:

 • Nicole Hendriksma, voorzitter
 • Maurits Thijssen
 • Dolf Mulder

De directie en het bestuur wordt gevormd door Willy Lageveen

De organisatie heeft zo′n 40 medewerkers:

Beroepskrachten en vrijwilligers zijn betrokken bij de volgende projecten en/of werksoorten:

 • Jeugd&jongerenwerk
 • Consulent Welzijn (Welzijn voor Elkaar!)
 • Aandachtsfunctionaris bijzondere doelgroepen
 • Vluchtelingenwerk
 • Vrijwilligerswerk, Vrijwilligerscentrale en Vrijwilligers Academie Houten
 • Ondersteuning van bewonersinitiatieven en samenlevingsopbouw
 • Cursus&co
 • De afdelingen: financiën, personeel&organisatie, coördinatie vrijwilligers, PR&communicatie, verhuur, facilitaire zaken en beheer van locaties

 

Jaarverslag 2017

Ons maatschappelijk jaarverslag 2017 is verschenen in de vorm een krant: ‘Houten met elkaar’.
Via onderstaande afbeelding is de krant te downloaden. Ons financiële jaarverslag is hier te lezen.