Hartelijk dank

Hartelijk dank

 

Hartelijk dank voor uw bericht/idee.

Wij nemen binnenkort contact met u op.

 

Met vriendelijke groet,

‘van Houten&co’

Ideeenco

Idee&co

 

 

Heb jij een leuk idee?

Laat het ons dan weten door onderstaand formulier in te vullen.

 

Aanmelden nieuwsberichten

Aanmelden nieuwsbrieven

 

Via onderstaand formulier meld je je aan voor het ontvangen van een of meerdere nieuwsberichten.

We zullen jouw gegevens met respect behandelen en voor niets anders gebruiken dan voor het versturen van nieuwberichten.

Je kunt op elk moment van gedachten veranderen door bij nieuwsbrieven te klikken op de link ‘uitschrijven’ of bij andere berichten een e-mail te sturen naar info@vanhoutenenco.nl.

Door het formulier te verzenden stem je ermee in dat wij jouw gegevens mogen verwerken in overeenstemming met de voorwaarden zoals beschreven in onze privacy statement.

Bevestiging aanmelding nieuwsbrieven

Bevestiging aanmelding nieuwsberichten

 

Bedankt voor je aanmelding voor het ontvangen van één of meerdere nieuwsberichten!

We zullen jouw gegevens met respect behandelen en voor niets anders gebruiken dan voor het versturen van nieuwsberichten.

Je kunt je op elk moment uitschrijven door bij nieuwsbrieven op de link ‘uitschrijven’ te klikken in de voettekst van iedere nieuwsbrief 0f bij andere berichten een e-mail te sturen naar info@vanhoutenenco.nl.

Privacystatement

Privacy Statement ‘van Houten&co’

 

In onze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt onder andere uitgelegd waarvoor jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring af en toe te raadplegen.

 

Rapport Schoneveld

Rapport ‘Wijkcentrum/cultuurhuis Schoneveld – Evaluatie maatschappelijk draagvlak en duurzaamheid’

Wijkcentrum/cultuurhuis Schoneveld heeft een nieuw dak nodig. De gemeente moet op korte termijn een beslissing nemen of de reparatiekosten opwegen tegen het maatschappelijk belang van Schoneveld. Om de gemeente voor hun besluit goed te informeren, hebben wij onderzoek gedaan naar de meerwaarde voor u als bewoner van Houten en als gebruiker van Schoneveld. Wij hebben u gevraagd om ons hierbij te helpen, door het invullen van een korte enquête.
De enquête is meer dan 1000 keer  ingevuld. Van de gegevens uit de enquete is een rapport samengesteld.

Het rapport geeft de uitkomst weer van het onderzoek naar het maatschappelijk draagvlak onder de bewoners van Houten, om de huidige functies van Wijkcentrum/cultuurhuis Schoneveld te laten voortbestaan. Daarnaast is onderzocht wat de interesse is voor deelname aan een zonne-energieproject is.
Het rapport is op persoonlijke titel geschreven door Henk Smith, voormalig voorzitter van de bewoners-klankbordgroep, die betrokken was bij de voorbereiding van het Wijkcentrum. Het rapport is inmiddels overhandigd aan de gemeente Houten.

Het rapport is te lezen en te downloaden door te klikken op onderstaand plaatje.

Consulent Welzijn

Consulent Welzijn

 24 uur per week

 

De Consulent Welzijn werkt over het algemeen voor en ondersteunt zelfstandig wonende 50-plussers en mantelzorgers van alle leeftijden die ten gevolge van toenemende problemen of afnemend probleemoplossend vermogen geen vat meer hebben op de inrichting van hun leven. Deze mensen hebben problemen op het terrein van welzijn en/of wonen veelal gecombineerd met somatische, (psycho) sociale en of psychogeriatrische problemen. Er is veelal sprake van meervoudig complexe vraagstukken.

Van de medewerker wordt verwacht dat door het verstrekken van persoonsgerichte informatie, advies en psychosociale begeleiding aan de mensen vanaf 50 jaar en/of hun mantelzorger, de zelfredzaamheid en het welbevinden van deze mensen wordt behouden of vergroot. Uitgangspunt daarbij is dat deze groep mensen zoveel mogelijk de regie over zijn/haar eigen leven behoudt.

 

De werkzaamheden als Consulent welzijn

 • Vertrekken van persoonsgerichte informatie, advies en psychosociale begeleiding

Overige werkzaamheden

 • Het ontwikkelen van (nieuwe) activiteiten n.a.v. de vraag van ouderen.
 • Het ontwikkelen van (nieuwe) activiteiten bijv. ism partners in het Huis van Houten, op de begane grond (zichtbare huiskamer, ontmoetingsplek voor omwonenden).
 • Samenwerking Lister, bibliotheek, etc. en lid van team ’t Rond.

 

 Van sollicitanten wordt verwacht dat zij

 • in het bezit zijn van een HBO diploma. (MWD)
 • kennis hebben van wet- en regelgeving met betrekking tot woon-, zorg- en welzijnsvoorzieningen
 • kennis hebben van het zorgnetwerk en de sociale kaart
 • kennis hebben van en inzicht in de doelgroep
 • kennis en ervaring hebben met Welzijn nieuwe stijl

 

Geboden wordt

 • Een tijdelijke aanstelling.
 • Arbeidsvoorwaarden conform CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.
 • Salaris conformfunctieschaal 8, periodiek afhankelijk van werkervaring, met een maximum van € 3.553,00 (bij fulltime).

 

Meer informatie

Meer informatie over deze functie is te verkrijgen bij Margriet Mol. Zij is bereikbaar via e-mail m.mol@vanhoutenenco.nl en telefoon: 030-7001551.

 

Sollicitaties

Ben je geïnteresseerd in deze leuke functie dan kun je tot 24 oktober 2017 een sollicitatiebrief met actueel CV sturen naar Miranda Schaap, m.schaap@vanhoutenenco.nl.

Bevesting aanmelding ‘Verdraaide Organsiaties’

Verdraaide Organisaties

Hartelijk dank voor je aanmelding voor de inspiratiebijeenkomst Verdraaide Organisaties.

De bijeenkomst vindt plaats op 2 november 2017 in Theater aan de Slinger, De Slinger 40, 3995 DE Houten.

Je bent welkom vanaf 9.00 uur. De bijeenkomst duurt tot 10.30 uur.
Na de bijeenkomst is er in de foyer gelegenheid om na te praten en een drankje te nuttigen.

Tot op 2 november!

Met vriendelijke groet,
Willy Lageveen
‘van Houten&co’

De organisatie

Stichting ‘van Houten&co’

 

′van Houten&co′ is een zelfstandige stichting, waarvan de Raad van Toezicht gevormd wordt door:

 • Nicole Hendriksma, voorzitter
 • Maurits Thijssen
 • Gerda Weitkamp
 • Hans Kroodsma
 • Arjen van de Ruit

De directie en het bestuur wordt gevormd door Willy Lageveen

De organisatie heeft zo′n 30 medewerkers:

Beroepskrachten en vrijwilligers zijn betrokken bij de volgende projecten en/of werksoorten:

 • Jeugd&jongerenwerk
 • Consulent Welzijn (Welzijn voor Elkaar!)
 • Aandachtsfunctionaris bijzondere doelgroepen
 • Vluchtelingenwerk
 • Vrijwilligerswerk, Vrijwilligerscentrale en Vrijwilligers Academie Houten
 • Ondersteuning van bewonersinitiatieven en samenlevingsopbouw
 • Cursus&co
 • De afdelingen: financiën, personeel&organisatie, coördinatie vrijwilligers, PR&communicatie, verhuur, facilitaire zaken en beheer van locaties

 

Jaarverslag 2017

Ons maatschappelijk jaarverslag 2017 is verschenen in de vorm een krant: ‘Houten met elkaar’.
Via onderstaande afbeelding is de krant te downloaden. Ons financiële jaarverslag is hier te lezen.

 

Over ‘van Houten&co’

′van Houten&co′: een welzijnorganisatie voor jong&oud

 

Door onze vele contacten met mensen in Houten zijn we ons op de hoogte van wat er in Houten speelt.

Alle activiteiten die we aanbieden organiseren we samen met onze vrijwilligers (660) en bij vele activiteiten werken we nauw samen met bewoners en andere organisaties. We creëren ontmoetingsplaatsen in de wijken en mobiliseren de kracht van burgers: mensen die vrijwilligerswerk willen doen en/of zich in willen zetten in hun wijk of voor anderen.

We beschikken over diverse locaties (4) die ontmoetingsplekken zijn voor inwoners en onderdak bieden aan onze activiteiten of die van bewoners en andere organisaties voor hun bijeenkomsten en vergaderingen. Op alle locaties bent u welkom, voor een kopje koffie en nadere informatie.

′van Houten&co′ is een professionele organisatie met ongeveer 30 medewerkers die sterk verbonden is met de lokale samenleving.

 

‘van Houten&co’ doet mee aan de Do!Challenge
De DO!Challenge richt zich op het in kaart brengen en uitvoeren van concrete duurzaamheidacties. Eindresultaat voor de ondernemer is het vernieuwen van de business-strategie waarin het duurzaam denken en werken is geïntegreerd in de dagelijkse praktijk. Daarmee wordt de Houtense ondernemer toekomstbestendig!

Waarom doet ‘van Houten&co’ mee?

Een duurzame samenleving, waarin iedere inwoner van Houten actief mee kan blijven doen. Dat is de doelstelling van ‘van Houten&co’. Iedereen hoort erbij. Ook als je kwetsbaar bent is het belangrijk dat je toch deel blijft uitmaken van het sociale leven.
Bij de meeste bedrijven wordt de productie in cijfers uitgedrukt, maar hoe meet je hoeveel een welzijnsorganisatie de samenleving oplevert? ‘van Houten&co’ wil dat tijdens de Do!Challenge gaan onderzoeken door deelnemers vragen te stellen als: wat is er gebeurd nadat je door de huisarts ben doorverwezen naar een consulent Welzijn? De antwoorden worden daarna zoveel mogelijk in cijfers vertaald. Een interessante zoektocht!

Wat is het doel?

Daarnaast gaan we  onderzoeken of er een betere methode is om in eerste instantie vrijwilligerstevredenheid maar ook de tevredenheid van de medewerkers te meten, en op welke manier de vrijwilligers duurzaam betrokken kunnen blijven bij de organisatie.
’van Houten&co’ vindt het inspirerend om in de Do!Challenge kennis te maken met andere Houtense bedrijven waarmee de organisatie nog niet direct een band heeft. Het is een aanvulling op het bestaande netwerk en een mogelijkheid om nieuwe ideeën op te doen. Meedoen aan de Do!Challenge betekent ook dat de publiciteit vaker gezocht zal worden. Zo kunnen we meer naar buiten brengen wat er bij ‘van Houten&co’ allemaal gebeurt.

Meer informatie over de DO!Challenge