′van Houten&co′: een welzijnsorganisatie voor jong&oud

 

Door onze vele contacten met mensen in Houten zijn we ons op de hoogte van wat er in Houten speelt.

Alle activiteiten die we aanbieden organiseren we samen met onze vrijwilligers en bij vele activiteiten werken we nauw samen met bewoners en andere organisaties. We creëren ontmoetingsplaatsen in de wijken en mobiliseren de kracht van burgers: mensen die vrijwilligerswerk willen doen en/of zich in willen zetten in hun wijk of voor anderen.

We beschikken over diverse locaties (4), die ontmoetingsplekken zijn voor inwoners en onderdak bieden aan onze activiteiten of die van bewoners en andere organisaties voor hun bijeenkomsten en vergaderingen. Op alle locaties bent u welkom, voor een kopje koffie en nadere informatie.

′van Houten&co′ is een professionele organisatie met ongeveer 40 medewerkers, die sterk verbonden is met de lokale samenleving.

 

‘van Houten&co’ doet mee aan de Do!Challenge
De DO!Challenge richt zich op het in kaart brengen en uitvoeren van concrete duurzaamheidacties. Eindresultaat voor de ondernemer is het vernieuwen van de business-strategie waarin het duurzaam denken en werken is geïntegreerd in de dagelijkse praktijk. Daarmee wordt de Houtense ondernemer toekomstbestendig!

Waarom doet ‘van Houten&co’ mee?

Een duurzame samenleving, waarin iedere inwoner van Houten actief mee kan blijven doen. Dat is de doelstelling van ‘van Houten&co’. Iedereen hoort erbij. Ook als je kwetsbaar bent is het belangrijk, dat je toch deel blijft uitmaken van het sociale leven.
Bij de meeste bedrijven wordt de productie in cijfers uitgedrukt, maar hoe meet je hoeveel een welzijnsorganisatie de samenleving oplevert? ‘van Houten&co’ wil dat tijdens de Do!Challenge gaan onderzoeken door deelnemers vragen te stellen als: wat is er gebeurd nadat je door de huisarts ben doorverwezen naar een consulent Welzijn? De antwoorden worden daarna zoveel mogelijk in cijfers vertaald. Een interessante zoektocht!

Wat is het doel?

Daarnaast gaan we onderzoeken of er een betere methode is om in eerste instantie vrijwilligerstevredenheid, maar ook de tevredenheid van de medewerkers, te meten, en op welke manier de vrijwilligers duurzaam betrokken kunnen blijven bij de organisatie.
’van Houten&co’ vindt het inspirerend om in de Do!Challenge kennis te maken met andere Houtense bedrijven waarmee de organisatie nog niet direct een band heeft. Het is een aanvulling op het bestaande netwerk en een mogelijkheid om nieuwe ideeën op te doen. Meedoen aan de Do!Challenge betekent ook dat de publiciteit vaker gezocht zal worden. Zo kunnen we meer naar buiten brengen wat er bij ‘van Houten&co’ allemaal gebeurt.

Meer informatie over de DO!Challenge