Stichting ‘van Houten&co’

 

′van Houten&co′ is een zelfstandige stichting, waarvan de Raad van Toezicht gevormd wordt door:

 • Nicole Hendriksma, voorzitter
 • Maurits Thijssen
 • Gerda Weitkamp
 • Hans Kroodsma
 • Arjen van de Ruit

De directie en het bestuur wordt gevormd door Willy Lageveen

De organisatie heeft zo′n 30 medewerkers:

Beroepskrachten en vrijwilligers zijn betrokken bij de volgende projecten en/of werksoorten:

 • Jeugd&jongerenwerk
 • Consulent Welzijn (Welzijn voor Elkaar!)
 • Aandachtsfunctionaris bijzondere doelgroepen
 • Vluchtelingenwerk
 • Vrijwilligerswerk, Vrijwilligerscentrale en Vrijwilligers Academie Houten
 • Ondersteuning van bewonersinitiatieven en samenlevingsopbouw
 • Cursus&co
 • De afdelingen: financiën, personeel&organisatie, coördinatie vrijwilligers, PR&communicatie, verhuur, facilitaire zaken en beheer van locaties

 

Jaarverslag 2018

Het jaarverslag 2018 geeft weer wat we in 2018 hebben gedaan en wat onze ambities zijn voor 2019. Het bestaat korte teksten, beeldverslagen van bijeenkomsten en infografics.

De beeldverslagen zijn gemaakt door Denkschets.nl  tijdens bijeenkomsten met  beroepskrachten van ‘van Houten&co’, bewoners, stakeholders en de Gemeente Houten. In deze bijeenkomsten werd gesproken over de activiteiten, de resultaten en effecten in 2018 en de ambities voor het jaar 2019.

Het gehele jaarverslag is in te zien/te downloaden door te klikken op onderstaande afbeelding.

Het jaarverslag bestaat uit de verschillende onderdelen.
Deze onderdelen zijn afzonderlijk in te zien/te downloaden door te klikken op onderstaande linken: