Huisbezoeken

De Bezoekdienst

De bezoekdienst is er voor iedereen vanaf 55 jaar met een chronische ziekte (ook dementie). Een vrijwilliger komt dan aan huis voor bijvoorbeeld een praatje met een kopje koffie, een spelletje of  een wandeling. Mantelzorgers worden zo even ontlast van hun dagelijkse zorg.
De coördinator inventariseert vooraf de vraag en wensen van de te bezoeken persoon, kijkt naar haalbaarheid en beschikbare hulpmiddelen (bijvoorbeeld een rolstoel om naar buiten te kunnen) en zoekt een zo geschikt mogelijke vrijwilliger. Daarna volgt de kennismaking en worden afspraken gemaakt over activiteit, regelmaat en tijdstip.
De coördinator is aanspreekpunt voor zowel de vrijwilligers als de mensen die gebruik maken van de Bezoekdienst.

Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u contact opnemen met de coördinator van de Bezoekdienst, Jolanda Groenbos. Naast e-mail is Jolanda telefonisch bereikbaar via 030-7001521.

Preventief Huisbezoek

Preventief Huisbezoek 75+

Om zelfstandig wonende 75-plussers te informeren over voorzieningen op het gebied van wonen, zorg en welzijn is er een éénmalig informatief Preventief Huisbezoek (PHB). Deze huisbezoeken worden per wijk of kern georganiseerd en vinden plaats na een telefonische afspraak. Een vrijwilliger van het Team PHB geeft tijdens dit huisbezoek informatie over organisaties, voorzieningen en activiteiten die er (speciaal) zijn om ervoor te zorgen dat ouderen zo lang mogelijk op een prettige wijze zelfstandig kunnen blijven wonen. Aan de hand van een vragenlijst worden diverse onderwerpen doorgenomen zoals wonen, gezondheid, zelfredzaamheid, dagbesteding en mobiliteit. Ook wordt besproken waar men in het dagelijks leven tegen aan loopt en welke voorzieningen/mogelijkheden er zijn ter ondersteuning.

Over dit Preventief Huisbezoek ontvangen 75-plussers in de betreffende wijk een brief met de vraag of men hier gebruik van wil maken. Binnen een of twee weken na ontvangst van de brief belt de coördinator u op en bij belangstelling voor een huisbezoek wordt hiervoor een afspraak gemaakt met een van de vrijwilligers.

Als uw wijk nog niet aan de beurt is en u wilt graag eerder een huisbezoek, kunt u voor informatie en een eventueel huisbezoek altijd contact opnemen met Luigia Lane, coördinator Preventief Huisbezoek 75+. Luigia is ook telefonisch bereikbaaar via 030 – 7001521.