De afgelopen maanden in beeld

Er is veel gebeurd na 15 maart jl.. Niet alleen gingen de deuren dicht van de locaties, maar ook het werk veranderde. Een bijzondere tijd waarin iedereen probeerde bij te dragen aan wat er nodig was en zoeken naar hoe het werk op een andere manier toch gedaan kon worden. Van een ANWB Automaatje die werd omgetoverd tot boodschappenservice, een digitaal jongerencentrum, Houten voor Houten tot het contact met deelnemers onderhouden. Een kleine greep uit ons werk in de periode van maart tot en met mei is opgetekend in een beeldverslag door Elco van Staveren van Denkschets. Het geeft een beeld van hoe een aantal van de werkzaamheden een andere vorm kregen en wat er is gebeurd in die periode.
Klik hier: ‘van Houten&co’ in coronatijd fase 1 voor het beeldverslag.