Maak kennis met ‘Join us’

Maak kennis met ‘Join us’

 

Ben jij, of is jouw kind, een Houtense jongere met eenzaamheidsgevoelens en/of heb je weinig vrienden? Wil je daar graag verandering in brengen? Dat kan bij de ‘Join us’ groepen van het Jongerenwerk van ‘van Houten&co’. Jongerenwerker Sander de Rooij vertelt er meer over.

Eenzaam
Sander is Jongerenwerker in Jongerencentrum Enter én hij sport meerdere middagen per week in de wijken. Daar ontmoet hij veel jongeren. Sommigen zijn eenzaam. Ze hebben niet veel sociale contacten en ze voelen zich niet verbonden met de contacten die ze wel hebben. Deze jongeren weten vaak niet dat ze in aanmerking kunnen komen om zich aan te sluiten bij ‘Join us’. Sander: “Het is niet erg om af en toe eenzaam te zijn, maar structureel is wel een probleem. Het is een taboe om te zeggen dat je eenzaam bent. Er wordt niet over gepraat, daardoor is het erg spannend om de stap te zetten. Jezelf aansluiten bij Join us kan helpen. Dit taboe willen wij doorbreken.”

“Af en toe eenzaam zijn is niet erg.”

Sociale vaardigheden
“Join us heeft groepen in twee leeftijdscategorieën, de 14+ en de 18+ groep. Bij join us komen jongeren die via ‘challenges’ zelfvertrouwen opbouwen om met leeftijdsgenoten in contact te komen Aan jezelf willen werken is een traject, het hoeft niet altijd te lukken, van fouten maken leer je juist. Binnen de groepen zijn jongeren die verbondenheid met elkaar vinden omdat ze bijvoorbeeld dezelfde interesses hebben. De groepen komen één keer in de twee weken bij elkaar. Iedere avond zijn twee jongeren verantwoordelijk voor de activiteit(en). Het kan zijn dat ze een spel gaan spelen, een film kijken, pannenkoeken bakken of pingpongen. Wij zien dan dat hun kwaliteiten en talenten naar boven komen, die willen we stimuleren.” vertelt Sander. De rol van de aanwezige jongerenwerker is om er voor ze te zijn. “Wij motiveren, activeren en complimenteren. Jongeren hebben zelf de regie, dat geeft ze zelfvertrouwen. Ze kunnen meer dan ze denken. Wij zijn hun aanspreekpunt; niet alleen tijdens zo’n avond, ze mogen altijd appen.”

“Jongeren kunnen meer dan ze denken.”

Vriendschappen
Bij Join us leert de jongere dat hij/zij niet de enige is die zich alleen voelt of die strubbelingen heeft met vriendschappen aangaan. Binnen de groepen zijn al vele vriendschappen ontstaan. Jongeren hebben weer zelfvertrouwen gekregen. Ze hebben een leuke avond met leeftijdsgenoten en vinden hun plek in de groep. Sander: “Dat is mooi om te zien en ook een doel dat we willen bereiken. Dat ze daarna bij ons blijven en bijvoorbeeld deelnemen aan het Eetcafé en de Caféavond of zelfs vrijwilliger worden binnen het Jongerencentrum is echt geweldig. Ik blijf me verbazen over hoeveel ik van hen kan leren.”


Sander: “Ik leer nog steeds iedere dag van de jongeren.”

 

Meer informatie over Join us
Meer informatie over het jongerenwerk en over Join us is op deze website te vinden. Je kunt ook een e-mail sturen naar jongerenwerk@vanhoutenenco.nl of kom langs in Jongerencentrum Enter, Hefbrug 1 in Houten.

Bedankt-emc

Hartelijk dank voor het invullen van de enquête

 

Steunpunt Mantelzorg Houten

Enquete Mantelzorgcafé

Enquete Mantelzorgcafé

Iedere laatste donderdag van de maand vindt het Mantelzorgcafé plaats.

Het mantelzorgcafé bestaat sinds 2017 en in die tijd hebben we een trouwe groep bezoekers verzameld. Maar er is altijd plek voor nieuwe bezoekers, of u nu voor één keertje aanhaakt of vaker wilt komen is aan u. De aanwezige mantelzorgers komen om hun verhalen te delen met elkaar, maar ook om er even een avond tussenuit te zijn.

We zorgen iedere keer voor een andere invulling. Dit kan een creatieve invulling zijn, zoals bloemschikken, mozaïeken of vogelhuisjes timmeren. Maar ook een lezing over het weer, een avond over stress of een bier- of wijnproeverij behoort tot de mogelijkheden.

Om nog beter aan te sluiten aan de behoefte van u als mantelzorger, vragen we u onderstaande enquête in te vullen.

Vacature Directeur-bestuurder Stichting ‘van Houten&co’

Vacature Directeur-bestuurder Stichting ‘van Houten&co’

 

In verband met het vertrek van de directeur-bestuurder is welzijnsorganisatie ‘van Houten&co’ op zoek naar een nieuwe ambassadeur voor de organisatie, die weet wat er speelt in het sociaal domein en de belangen van de organisatie weet te behartigen. Je kunt reageren t/m zaterdag 8 april a.s. (ref.nr. 7851).

 

Organisatie
‘van Houten&co’ is dé welzijnsorganisatie in Houten; een professionele organisatie met ongeveer 40 medewerkers, die sterk verbonden is met de lokale samenleving. Alle activiteiten
die worden aangeboden worden georganiseerd samen met de vrijwilligers (450) en bij vele activiteiten wordt nauw samengewerkt met bewoners en andere organisaties. ′van
Houten&co′ creëert ontmoetingsplaatsen in de wijken en mobiliseert de kracht van burgers: mensen die vrijwilligerswerk willen doen en/of zich in willen zetten in hun wijk of voor
anderen.
De organisatie beschikt over vier locaties, die ontmoetingsplekken zijn voor inwoners en onderdak bieden aan activiteiten
van zowel bewoners als andere organisaties.

 

Missie en visie en de leidende principes
‘van Houten&co’ is de welzijnspartner die midden in de Houtense samenleving staat en inwoners in staat stelt hieraan actief deel te nemen. Actief meedoen, omdat het mensen in staat stelt zich te ontwikkelen en omdat het voor iedereen kansen biedt, ook in kwetsbare momenten. Meedoen doe je altijd samen met anderen en samen leveren we een bijdrage aan een betrokken Houtense samenleving (missie). Met een grote maatschappelijke betrokkenheid wordt als welzijnspartner bijgedragen aan de zelfredzaamheid en maatschappelijk deelname van iedereen, jong en oud, in Houten. In direct contact met inwoners weten de medewerkers en vrijwilligers wat er speelt, kennen ze mensen in kwetsbare situaties en weten ze samen met inwoners kansen te benutten. Ze stimuleren mensen om mee te doen en ondersteunen initiatieven waardoor de medewerkers en vrijwilligers de sociale verbondenheid kunnen vergroten (visie).

Binnen ‘van Houten&co’ zijn onderstaande leidende principes benoemd die bepalen hoe het werk gedaan wordt.
1. het klantperspectief is voor ieders handelen leidend;
2. werken vanuit waarden (de bedoeling), in plaats van vanuit
regels en protocollen;
3. werken effectief en efficiënt;
4. toetsen de kwaliteit van het werk ;
5. werken altijd samen en streven naar slimme en duurzame samenwerking;
6. werken samen in een lerende omgeving en delen kennis;
7. professionals hebben de ruimte om eigen professionele afwegingen te kunnen maken;
8. de relaties kenmerken zich door hun wederkerigheid en gelijkwaardigheid.

De richting wordt bepaald door de ontwikkelingen in de samenleving van de gemeente Houten. Dat zijn ontwikkelingen die de organisatie ziet aankomen en die meerdere jaren van belang zullen zijn. Daarnaast zijn en blijven ze de organisatie die ook bij acute vragen uit de samenleving en dringende ontwikkelingen aanspreekbaar is en actief deelneemt. De volgende vijf thema’s geven de richting aan voor de komende jaren:
1. Lokale verankering
2. Actief meedoen aan de samenleving
3. Sterke sociale netwerken
4. Wij sluiten aan bij wat nodig is
5. Toekomstbestendige huisvesting van onze activiteiten en medewerkers

1. Lokale verankering
Door er te zijn, proactief in te zetten op ontwikkelingen die mensen raken. Medewerkers en vrijwilligers wachten niet af en zoeken de kansen en mogelijkheden die er zijn in samenwerking met anderen en in contact met inwoners van de gemeente Houten.

2. Actief meedoen aan de samenleving
Dit is steeds belangrijker bij het behouden van de eigen regie over je leven. Laagdrempelige toegang tot informatie over de informele en formele zorg- en welzijnsmogelijkheden met daarbij onafhankelijke cliëntondersteuning, onafhankelijke hulp van Consulenten Welzijn en bijvoorbeeld respijtzorg in regeltaken georganiseerd door Mantelzorgmakelaars.

3. Sterke sociale netwerken zijn nodig rondom mensen, in buurten, tussen professionele organisatie, initiatieven van inwoners en vrijwilligersorganisaties. Samen werken aan een sterke sociale samenleving waar wordt omgekeken naar elkaar, in gesprek zijn met elkaar en (integraal) samenwerken ten behoeve van de inwoners van Houten. De bestaande samenwerkingsverbanden in het Sociaal Domein worden verder verdiept en verbreed. De verbindingen met cultuur en lokale netwerken (Houten werkt samen, Houten voor Houten en Duursaam Houten) bieden inspirerende mogelijkheden.

4. Aansluiten bij wat nodig is
en blijven nadenken over wat de juiste interventie is, de ontwikkelingen in het vakgebied kennen en niet schromen innovatie toe te passen wanneer de situatie daarom vraagt. Feedback vragen op de inzet en reflecteren op handelen. De organisatie gaat voor kwaliteit in eigen handelen en houden de organisatie ‘op orde’ ook waar het de bedrijfsvoering betreft (financiën, facilitair, ICT, wet- regelgeving zoals WBTR, AVG, etc.) en voeren een modern personeelsbeleid.

5. Huisvesting
De huisvesting van de activiteiten en die van de (maatschappelijke en culturele) huurders staat onder druk. De komende jaren zal de organisatie zich, met de kernpartners Bibliotheek en Theater Aan de Slinger, in blijven zetten voor een multifunctionele huisvesting in het centrum van Houten, samen met andere (maatschappelijke) organisaties en bewonersinitiatieven. De uitdaging zal zijn om tot het ‘nieuwe Huis van Houten’ de huisvesting in het centrum te behouden.
Het Jongerencentrum Enter is de plek waar jongeren zichzelf kunnen zijn, hun thuis voor gezamenlijke activiteiten, elkaar ontmoeten en waar ze werken aan zichzelf. ‘van Houten&co’ gaat zichtbaar maken wat deze plek betekent voor Houtense jongeren en zetten in op een duurzame exploitatie van Enter. Ook dit doen ze niet alleen maar samen met jongeren, direct betrokkenen en Houtense organisaties en bewoners.

Op onze website staat meer informatie en bekijk ook eens de film.

 

Wat ga je doen?
Als Directeur-bestuurder ben je het boegbeeld van ‘van Houten&co’ en word je statutair bestuurder van de stichting. Daarmee draag je de eindverantwoordelijkheid voor de algehele gang van zaken en de realisatie van de doelstellingen zoals afgesproken met de gemeente als opdrachtgever. De directeurbestuurder wordt ondersteund in zijn of haar taak door de staffunctionaris financiën, de HRM-adviseur en vrijwilliger coördinator, een leidinggevende/teamcoach en een medewerker beleid en strategie. Zij vormen samen team O&O.

De volgende resultaatgebieden zijn van belang:

 • leidinggeven aan het ontwikkelen, herijken en uitvoeren van een adequate strategie voor de organisatie binnen de afgesproken beleidskaders en realiseren van de daaruit voortvloeiende veranderingen;
 • zakelijk, kostenbewust en ondernemend opereren ten behoeve van de realisatie van de doelstellingen van de stichting;
 • stimuleren van de ontwikkeling van de samenwerking tussen ‘van Houten&co’, haar opdrachtgever en de samenwerkingspartners;
 • het leidinggeven aan de organisatieontwikkeling en de daarbij gewenste organisatiecultuur.

 

Profiel voor de directeur-bestuurder
Als directeur-bestuurder ben je het gezicht van de organisatie en ben je in staat om de positie van ‘van Houten&co’ verder uit te bouwen en te versterken. Je wordt graag gezien in de relevante netwerken en weet met tact te lobbyen en de belangen van de organisatie te behartigen. Je bent gericht op resultaat en samenwerking. Je staat bekend om jouw verbindende leiderschapsstijl die de mensen met wie je werkt inspireert en uitnodigt om feedback te geven. Je weet wat er speelt in het sociaal domein en weet de organisatie daarin goed te positioneren. Je bent analytisch en een strategisch denker en maakt keuzes die passen bij de interne en externe ontwikkelingen. Je hebt een frisse blik en ontwikkelt ideeën bij de belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Je stuurt vanuit visie op (inhoudelijke) hoofdlijnen en weet de noodzakelijke prioriteiten te stellen en te communiceren. Je geeft vertrouwen en neemt beslissingen op argumenten en hecht daarbij aan transparantie. Zo ontstaat er energie en eigenaarschap. Je hebt een sociaal hart, bent toegankelijk en open en je bent oprecht betrokken bij de medewerkers en vrijwilligers.

Als je daarnaast nog aan onderstaande aspecten voldoet pas je perfect in het plaatje:

 • hbo/academisch werk- en denkniveau
 • aantoonbaar succesvol in het leidinggeven aan eenvergelijkbare organisatie die ook een stimulerende ‘hands on’ inzet vraagt’;
 • gedegen kennis van en inzicht in bedrijfsvoering en HRmet gevoel voor risicobeheersing;
 • visie op en ervaring met (implementatie van) organisatieontwikkeling;
 • inzicht in maatschappelijke, bestuurlijke en politieke verhoudingen;
 • ervaring met werken in een organisatie die direct in contact staat met de burgers is een pré.

 

Arbeidsvoorwaarden
De inschaling van de functie van directeur-bestuurder is marktconform.

 

Meer informatie
De sollicitatieprocedure verloopt via Public Spirit. Zij kunnen meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Brenda Kamps, senior consultant. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kun je terecht bij Audrey Valentijn, projectassistente. Beiden zijn bereikbaar via het algemene telefoonnummer van PublicSpirit, 033 – 445 95 45.
Je kunt je vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl

 

Solliciteren en planning
Je kunt reageren tot en met zaterdag 8 april aanstaande. Je sollicitatie kun je indienen via Public Spirit: www.publicspirit.nl.
Vanuit de vacature op de website kun je via ‘direct solliciteren’ je motivatiebrief en cv (met vermelding van vacaturenummer 7851) indienen.
Indien je sollicitatie is ontvangen, krijg je een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht je geen ontvangstbevestiging ontvangen, dan verzoeken
wij je contact met ons op te nemen.

De vacature wordt tegelijkertijd in- en extern opengesteld. Interne en externe kandidaten worden gelijkgesteld in de procedure.

Globale planning van de procedure:

 • Publicatie : 10 maart 2023
 • Reactietermijn : t/m 8 april
 • Voorselectiegesprekken door PublicSpirit : t/m half april
 • Presentatie sollicitaties bij ‘van Houten&co’: medio mei
 • 1e ronde selectiegesprekken : 2e helft mei
 • 2e ronde selectiegesprekken : eind mei / begin juni
 • Arbeidsvoorwaarden en benoeming : juni
 • Start nieuwe directeur-bestuurder : per 1 oktober

Vacature Horecamedewerker Jongerencentrum Enter, 6 uur per week

Vacature Horecamedewerker Jongerencentrum Enter voor 6 uur per week

 

Ben jij een horeca- en evenementenmens en wil je graag werken met jongeren en vrijwilligers in Jongerencentrum Enter? Zoek je een leuke bijbaan?

 

Dan zijn wij per direct op zoek naar jou: Horecamedewerker Jongerencentrum Enter op de vrijdagavond voor 6 uur per week!

‘van Houten&co’ is de brede welzijnsorganisatie in Houten. Voor ons staat voorop dat iedereen mee kan doen aan de samenleving. Actief meedoen biedt de inwoner kansen en stelt zich in staat zich te ontwikkelen, ook in kwetsbare momenten. ‘van Houten&co’ werkt met een professioneel team van 40 medewerkers en ruim 400 vrijwilligers. Het team Jongerenwerk werkt op de locatie Jongerencentrum Enter. Wil je meer weten over ons jongerenwerk? Bekijk onze promotievideo!

 

Hoe ziet jouw werk eruit, welke taken heb je?

 • Je bent op vrijdag aanwezig van 19.00 uur tot 00.30 uur in het Jongerencentrum.
 • Je bent het eerste operationeel aanspreekpunt voor de vrijwilligers die deze avond samen met jou uitvoeren.
 • Je springt in waar nodig.
 • Je bent gastvrouw/-man voor de bezoekers.
 • Signaleert ongewenst gedrag en treedt proactief hiertegen op.
 • Je werkt nauw samen met de Beheerder van het pand.
 • Je hebt contact met de Jongerenwerkers.

 

Wat vragen wij?

 • Aantoonbare ervaring in de Horeca of Evenementen.
 • Horecadiploma en/of BHV is een pré.
 • In staat zijn jongeren aan te spreken op hun gedrag.
 • Inzetbaar op de vrijdagavond en een aantal keer per jaar op een groter evenement, bijvoorbeeld de donderdagavond of zaterdagavond.
 • Teamplayer mentaliteit; samen is meer!

 

Wie ben jij?

 • Je bent een doener.
 • Je bent proactief.
 • Je hebt een hospitality-mentaliteit.
 • Je bent positief ingesteld.
 • Je kunt goed samenwerken.
 • Je kunt makkelijk contact leggen.

 

Wat bieden wij jou als jongerenwerker?

 • Salaris volgens (CAO Sociaal Werk).
 • Je werkt vanuit het unieke jongerencentrum Enter.
 • Een uitdagende en waardevolle (bij-)baan binnen een sociale organisatie.
 • Individueel Keuze Budget en Loopbaan Budget.
 • Pensioenregeling.
 • WGA aanvullende verzekering.
 • Starten met een aanstelling voor een half jaar.

 

Spreekt dit je aan? Solliciteer dan direct! Stuur een e-mail naar Miranda Schaap, HR Adviseur, via m.schaap@vanhoutenenco.nl. Wil je meer weten over deze leuke vacature? Neem dan contant op met Jolanda Groenbos via telefoonnummer: 06 – 46013850.

 

Je kunt reageren tot en met donderdag 23 maart 2023.

 

‘van Houten&co’, Onderdoor 160, 3995 DX Houten

Vacature Buurtmakelaar ‘van Houten&co’

Vacature Buurtmakelaar ‘van Houten&co’ voor 24 uur per week

Ben jij de nieuwe collega Buurtmakelaar die aansluit bij mensen. Die hulpbronnen en krachten in de samenleving mobiliseert waardoor bewoners zoveel mogelijk zaken met hún eigen inzet en instemming kunnen realiseren?

Staat een inclusieve samenleving en samenwerken met bewoners bij jou voorop en wil jij een cruciale rol vervullen in het slaan van bruggen tussen bewoners onderling?

 

Dan zijn wij per direct op zoek naar jou: Buurtmakelaar voor 24 uur per week!

 

‘van Houten&co’ is de brede welzijnsorganisatie in Houten. Voor ons staat voorop dat iedereen mee kan doen aan de samenleving. Actief meedoen biedt de inwoner kansen en stelt zich in staat zich te ontwikkelen, ook in kwetsbare momenten. ‘van Houten&co’ werkt met een professioneel team van zo’n 40 medewerkers en ruim 400 vrijwilligers. Het Opbouwwerk is een onderdeel van het Team Activiteiten en Vrijwilligers en werkt nauw samen met alle andere teams. Bekijk hier hoe het werk als opbouwwerker (buurtmakelaar) bij ‘van Houten&co’ wordt ervaren.

 

Hoe ziet jouw werkweek eruit, welke taken heb je?

 • Samen met een bestaand kernteam ga je de pilot Welkome Wijken verder ontwikkelen.
 • Je werkt intensief samen met je collega Buurtmakelaar/Opbouwwerker.
 • Je hebt affiniteit/ervaring met mensen met een psychische kwetsbaarheid.
 • Weet bewoners te boeien, te binden en te verbinden met medebewoners.
 • Je bent in staat om breed te kijken, de gemeenschap als één geheel te zien.
 • Je bent een ervaren community builder, iemand die er op af gaat en mensen opzoekt.
 • Je onderhoudt je netwerk en laat dit groeien.

 

Wat vragen wij?

 • Een HBO-opleiding in de richting van Samenlevingsopbouw/Community Building. Ben je bijna afgestudeerd, reageer dan ook.
 • Enthousiasme voor het werken samen met de bewoners.
 • Inclusief kunnen werken.
 • Flexibel inzetbaar, het kan zijn dat er in de avonden bijeenkomsten worden gepland.
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
 • Teamplayer mentaliteit; samen is meer!

 

Persoonlijke kenmerken:

 • Proactief
 • Een verbinder met lef
 • Breed inzetbaar (generalist)
 • Positief ingesteld
 • Relativerend
 • Makkelijk contact leggen
 • Creatief

 

Wat bieden wij jou als opbouwwerker?

 • Salaris volgens (CAO Sociaal Werk)
 • Werktijden in overleg.
 • Een uitdagende en waardevolle baan binnen een sociale organisatie
 • Individueel Keuze Budget en Loopbaan Budget
 • Pensioenregeling
 • WGA aanvullende verzekering
 • Registratie bij Registerplein
 • Deze baan is in beginsel een project voor een jaar.

 

Spreekt dit je aan? Solliciteer dan direct! Stuur een e-mail naar Miranda Schaap, HR Adviseur, via m.schaap@vanhoutenenco.nl. Wil je meer weten over deze interessante vacature? Neem dan contant op met Jolanda Groenbos via telefoonnummer: 06 – 46013850.

 

Je kunt reageren tot en met donderdag 23 maart 2023.

 

‘van Houten&co’, Onderdoor 160, 3995 DX Houten

 

Doe je mee met Bodyfit?

Is jouw plan om meer te gaan bewegen in 2023 nog niet omgezet in actie? Sluit je dan snel aan bij een van de sportieve activiteiten van ‘van Houten&co’. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar bij lessen in Wijkcentrum/cultuurhuis Schoneveld, zoals bij Bodyfit!

Bodyfit
Wil je werken aan soepele spieren en een goede conditie? Geef je dan op voor Bodyfit. Elke les is anders, waardoor het afwisselend is. Op muziek worden spierversterkende oefeningen gedaan. Regelmatig worden materialen ingezet om het nog uitdagender te maken. Na de les ga je met een voldaan gevoel weer naar buiten!

Kijk hier voor meer informatie en aanmelden: Bodyfit 1  Bodyfit 2

Enquête Het Enter Effect!

DOE DE ENQUETE EN HELP ENTER!

Ben jij graag bij jongerencentrum Enter voor de leuke activiteiten of hangen met je vrienden? Dat is het Enter effect! We willen graag weten hoe jij over Enter denkt. Wil je ons helpen? Vul dan deze enquête in! Hoe meer ingevulde enquêtes hoe beter.

Check de QR code of klik hier

Aanmelden presentatie onderzoeksresultaten Enter

UITNODIGING

Wil jij weten wat de maatschappelijke meerwaarde is van Jongerencentrum Enter? Kom naar de presentatie van de onderzoeksresultaten vanuit onafhankelijk onderzoek door adviesbureau BMC en een enquête gehouden onder betrokkenen van Enter. Meld je hieronder direct aan!

Wanneer? Woensdagavond van 19.30 – 22.00 uur.

 

AANMELDEN

Thema-bijeenkomsten vanuit Steunpunt Mantelzorg Houten en Sien

In 2023 organiseren Steunpunt Mantelzorg Houten van ‘van Houten&co’ en Belangenvereniging Sien een aantal bijeenkomsten over thema’s rondom de meerderjarigheid van je kind met een beperking. Deze bijeenkomsten worden gehouden in Huis van Houten (boven de bibliotheek aan het Onderdoor) op de eerste verdieping van 19.30 tot 21.30 uur.

Doelgroep
Er komt veel op je af als je kind met een beperking meerderjarig wordt. Wat betekent dat voor jou als ouder? Sien en Steunpunt Mantelzorg Houten helpen je graag op weg en organiseren daarom voor belangstellende ouders en verwanten themabijeenkomsten. Waar kun je terecht en wat heb je nodig.

Thema’s
Als je kind 18 wordt, komt ook het onderwerp Wonen om de hoek kijken. Wat zou (op termijn) een passende plek voor je kind zijn? Wat moet je hiervoor regelen? Welke mogelijkheden zijn er in de regio? En hoe zit het met wachtlijsten? Op 18 april komen verschillende zorgaanbieders, zoals Reinaerde, Philadelphia en Profilazorg vertellen over hun aanbod voor wonen.  Er is natuurlijk ook ruimte voor persoonlijk contact en jullie vragen.

Op andere avonden komen specifieke thema’s aan bod, zoals: werk- en dagbesteding, erfrecht, beschermingsmaatregelen en seksualiteit.

Aanmelden 
Wil je één of meerdere interessante avonden bijwonen? Je kunt je aanmelden door een e-mail te sturen naar jolanda@sien.nl


Meerdere bijeenkomsten 

De andere bijeenkomsten, die in 2023 georganiseerd worden door Steunpunt Mantelzorg Houten en Belangenvereniging Sien staan gepland op:

13 juni    Seksualiteit

19 sept   Werk en dagbesteding

14 nov    Erfrecht en beschermingsmaatregelen

 

Mocht je zelf nog tegen andere thema’s aanlopen, laat het ons weten. We denken heel graag met jullie mee!