ONDERSTEUNING

Iedereen vanaf 55 jaar, maar ook jongere mantelzorgers, familie en buren met vragen of problemen op het gebied van wonen, zorg en welzijn kunnen een beroep doen op de Consulent Welzijn, Steunpunt Mantelzorg Houten of project MOTTO.