IN DE BUURT

De opbouwwerkers van ′van Houten&co′ werken met bewoners aan
de leefbaarheid in hun wijk, buurt of straat.