Activiteiten Vrijwilligers

Activiteiten voor Vrijwilligers van ‘van Houten&co’

 

Zonder vrijwilligers zou het werk van ‘van Houten&co’ niet mogelijk zijn.
Jullie doen ontzettend veel om de gemeente Houten nog mooier te maken.
Wij waarderen jouw inzet enorm. Een van de manieren waarop we dit willen uiten is door het organiseren van een aantal activiteiten waaruit je zelf een keuze kunt maken. Al deze activiteiten zijn gratis.Hieronder staan de activiteiten waaraan je in 2020 mee kunt doen.
Klik op de activiteit voor meer informatie en om je aan te melden.Je mag aan meerdere activiteiten meedoen.Wil je de activiteiten liever op papier? Bij de receptie in Huis van Houten kan je een programmaboekje afhalen.

 

 

Datum Activiteit
Woensdag 18 november
19.00 – 20.00 uur
Introductiebijeenkomst (nieuwe) vrijwilligers
Theater Aan de Slinger, de Slinger 40 Houten
Woensdag 18 november
20.00 – 22.00 uur
Filmavond
Theater Aan de Slinger, de Slinger 40 Houten
Maandag 14 december
19.30 – 21.00 uur
Workshop Kerststukje maken
Schoneveld, Zonnehout 36 Houten

 

Automaatje

Op dit moment hebben wij een deelnemersstop. Helaas hebben wij de komende tijd geen ruimte om nieuwe deelnemers aan te nemen.

Van 23 december 2021 tot en met 2 januari 2022 is AutoMaatje gesloten. We rijden deze dagen alleen ritten bij hoge uitzondering.

 

AutoMaatje en corona

De maatregelen betreffende de verspreiding van het coronavirus raken ook ANWB AutoMaatje. We hebben passende maatregelen genomen om het aantal besmettingen en reisbewegingen terug te dringen. De ANWB heeft landelijk geadviseerd geen ritten meer aan te nemen. Bij hoge uitzondering kunnen er nog wel noodzakelijke ritten aangevraagd worden. Wat zijn noodzakelijke ritten?

 • Ritten op medisch gerelateerde gronden: ritten voor afspraken bij ziekenhuis, huisarts, fysiotherapie e.d.
 • Ritten op sociale gronden: zoals incidenteel bezoek bij partners in ziekenhuis, verzorgings- of verpleeghuis.

 

 

ANWB AutoMaatje Houten

ANWB AutoMaatje Houten is een vervoersdienst waarbij vrijwillige chauffeurs mensen uit de gemeente Houten, die minder mobiel zijn, vervoeren. De chauffeurs gebruiken daarvoor hun eigen auto.

U kunt van deze dienst gebruik maken wanneer u bijvoorbeeld een afspraak heeft  in het ziekenhuis, bij de dokter of fysiotherapeut. Maar ook voor leuke uitjes, zoals bijvoorbeeld naar de kapper, vrienden of gezellig winkelen kunt u gebruik maken van AutoMaatje Houten.

ANWB AutoMaatje Houten werkt samen met Vervoer Houten. Vervoer Houten rijdt met de electrokar en verzorgt uw rit binnen de Rondweg. ANWB AutoMaatje Houten rijdt u naar een bestemming buiten de Rondweg.


Waarin ondersteunt AutoMaatje u (onder bepaalde voorwaarden)?


Medisch ritten

Binnen en buiten Houten kunt u ons voor Medische ritten vragen. Wij brengen u graag naar bijvoorbeeld uw huisarts, fysiotherapeut of ziekenhuis.

Sociale ritten
Wilt u uw partner/familie bezoeken in een verzorgings-/verpleeghuis in Houten? Een bezoek brengen aan andere familieleden, de supermarkt of bibliotheek? Wij kunnen u brengen en/of halen.

Boodschappenritten
In noodsituaties, bijvoorbeeld na ontslag uit het ziekenhuis, kunt u ons vragen uw boodschappen voor u te halen.

 

Wilt u gebruik maken van ANWB AutoMaatje Houten of Vervoer Houten?


ANWB AutoMaatje Houten:
U kunt contact opnemen met de coördinator voor een éénmalige aanmelding. Nadat u aangemeld bent, kunt u gebruik maken van AutoMaatje Houten.
ANWB AutoMaatje Houten rijdt u naar bestemmingen binnen en buiten Houten, ook buiten kantoortijden en in het weekend.

Voor het aanvragen van een rit neemt u minimaal 2 dagen van te voren contact op met de coördinator. Dit kan telefonisch op 030-7001500 of per e-mail via automaatje@vanhoutenenco.nl. Wij zijn bereikbaar tussen 9.00-12.00 uur.

Uiteraard houden wij ons aan alle geldende corona-maatregelen.


Vervoer Houten:
Vervoer Houten is bereikbaar op telefoonnummer 06-53 88 30 90 of stuur een e-mail naar info@vervoerhouten.nl. Vervoer Houten is bereikbaar tussen 9.00-13.00 uur.
Meer informatie over Vervoer Houten vindt u op: https://www.vervoerhouten.nl


Kosten
Aanmelden voor AutoMaatje Houten is gratis.
Per rit betaalt u alleen een onkostenvergoeding van € 0,30 per kilometer en eventuele parkeerkosten aan de vrijwilliger.

 

Bent u minder mobiel en voor uw vervoer afhankelijk van anderen? En moet u daardoor veel thuisblijven?
Maak dan gebruik van ANWB AutoMaatje Houten en kom weer onder de mensen!

 

Consulent Welzijn

Consulent Welzijn

 

Iedereen vanaf 55 jaar, maar ook jongere mantelzorgers, familie en buren, met vragen of problemen op het gebied van wonen, zorg en welzijn kunnen een beroep doen op de Consulent Welzijn. Deze biedt informatie, advies, begeleiding en ondersteuning. Er wordt samen gekeken naar de mogelijkheden en welke ondersteuning er nodig is.

Ook via de huisarts of de medewerker van de EMC’s, kunt u in contact komen met de Consulent Welzijn.

De Consulent Welzijn kan bemiddelen, doorverwijzen en biedt indien wenselijk psychosociale hulp.  Ook begeleidt en ondersteunt de Consulent Welzijn u tot er een voor u passende oplossing is bereikt.

Het doel is dat u zo lang mogelijk plezierig zelfstandig kunt blijven functioneren.
Er zijn geen kosten aan de dienstverlening van de Consulent Welzijn verbonden.

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

 

Vragen?

Met vragen kunt u terecht bij de Consulent Welzijn. Naast de mogelijkheid telefonisch vragen te stellen, kunt u een afspraak maken voor een gesprek, dat ook bij u thuis kan plaatsvinden.

De Consulent Welzijn werkt afwisselend in verschillende locaties en is telefonisch bereikbaar via 030-7001500.

Vluchtelingenwerk

Vluchtelingenwerk

 

Maatschappelijke begeleiding 

‘van Houten&co’ begeleidt statushouders die in de gemeente Houten wonen met als doel dat zij zelfredzaam deel kunnen nemen aan de Houtense samenleving. Het gaat onder andere om praktische ondersteuning rondom wonen, financiën en de weg vinden in de Houtense samenleving voor een periode van ongeveer 1,5 jaar.
De ondersteuning en begeleiding wordt deels uitgevoerd door deskundige vrijwilligers, onder leiding van de volgende beroepskrachten:

Het vluchtelingenwerk van ‘van Houten&co’ is telefonisch te bereiken via telefoonnummer 030-7001500.

Het spreekuur voor vluchtelingen is uitsluitend op afspraak. Stuur een e-mail naar m.groenewegen@vanhoutenenco.nl of m.saber@vanhoutenenco.nl. U kunt ook een telefonische afspraak maken via 06-46802935 of 06-50265392.


Participatietraject

‘van Houten&co’ organiseert bijeenkomsten voor statushouders in het kader van het participatietraject. Het doel van het participatietraject is een goede integratie in de Houtense samenleving. Het traject is bedoeld om statushouders te wijzen op hun rechten en plichten, en op fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. Het ondertekenen van de participatieverklaring maakt hier onderdeel van uit.


Vrijwilliger worden?

Er zijn bewoners in Houten die actief zijn als vrijwilliger, bijvoorbeeld als taalcoach, of maatschappelijke begeleider. Wanneer u ook interesse heeft om vrijwilliger te worden, dan kunt u contact opnemen met Marion Groenewegen.


Samenwerkingen

Vluchtelingenwerk van ‘van Houten&co’ werkt samen met:

Huisbezoeken

Huisbezoek

De Bezoekdienst

De bezoekdienst is er voor iedereen vanaf 55 jaar met een chronische ziekte (ook dementie). Een vrijwilliger komt dan aan huis voor bijvoorbeeld een praatje met een kopje koffie, een spelletje of  een wandeling. Mantelzorgers worden zo even ontlast van hun dagelijkse zorg.
De coördinator inventariseert vooraf de vraag en wensen van de te bezoeken persoon, kijkt naar haalbaarheid en beschikbare hulpmiddelen (bijvoorbeeld een rolstoel om naar buiten te kunnen) en zoekt een zo geschikt mogelijke vrijwilliger. Daarna volgt de kennismaking en worden afspraken gemaakt over activiteit, regelmaat en tijdstip.
De coördinator is aanspreekpunt voor zowel de vrijwilligers als de mensen die gebruik maken van de Bezoekdienst.

Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u contact opnemen met de coördinator van de Bezoekdienst, Malika Saber. Naast e-mail is Malika telefonisch bereikbaar via 030-7001500.

 

Hulp- en klussendienst

Hulp- en Klussendienst

 

55-plussers, mantelzorgers en mensen met een beperking kunnen een beroep doen op de Hulp- en Klussendienst.
Bij deze dienst kunt u terecht voor hulp bij kleine klussen in en om huis zoals bijvoorbeeld:

 • klein tuinonderhoud
 • tv kanalen programmeren
 • herstellen van een lekkende kraan
 • ophangen van lampen en/of schilderijen
 • het bevestigen van steunen in toilet en/of douche
 • etc.

U kunt de Hulp- en Klussendienst bereiken op maandag t/m donderdag van 9.00-16.00 uur, via telefoonnummer 030-7001500.

Motto

MOTTO

 

Waarom overkomt mij dit? Kan en wil ik dit nog wel? Hoe moet ik hiermee omgaan? Wie begrijpt mij? Waar vind ik inspiratie? Het zijn vragen die iedereen vroeger of later in het leven wel tegen kan komen en waar niet meteen een antwoord op is.

De latere levensfase kan specifieke vragen met zich meebrengen. Door een opeenstapeling van gebeurtenissen of verlies kun je last hebben van gevoelens van verlatenheid, ook als je niet alleen bent. Of een gevoel van leegte, van op jezelf teruggeworpen te zijn. En dan?

De coronacrisis versterkt dit gevoel misschien wel, of werpt misschien nieuwe vragen of zorgen op waar u graag met iemand over zou willen praten.

Vanaf 1 februari 2020 is bij ‘van Houten&co’ in samenwerking met het Centrum voor Levensvragen Lekstroom het project MOTTO van start gegaan. Dat is er speciaal voor thuiswonende ouderen die behoefte hebben aan een goed gesprek, een luisterend oor en persoonlijke aandacht.

In MOTTO werken betrokken vrijwilligers en geestelijk verzorgers samen om er te zijn voor ouderen: door thuisbezoek, of als dat niet kan door contact per telefoon, mail of brief, afhankelijk van de persoonlijke wensen. Bij MOTTO draait het om de mens met zijn of haar levensverhaal en alles wat daarbij hoort aan vragen, vreugde en verdriet.

 

Herkent u bij uzelf of een naaste één of meer van het volgende?

 • angstgevoelens of zorgen over de corona crisis en wat het betekent
 • eenzaamheid, (het gevoel) er alleen voor te staan
 • een gevoel van somberte of leegte, een gebrek aan inspiratie
 • ‘waarom’ vragen, onbegrip, verwarring: ‘Waarom overkomt mij dit?’ of ‘waarom zou ik nog doorgaan?’ of ‘Ik kan en wil niet meer’
 • een ingrijpende levensgebeurtenis: verlies, trauma, conflict, (bijna) overlijden
 • emoties die maar niet overgaan: verdriet, angst, paniek, woede, machteloosheid, wanhoop, somberheid, frustratie
 • een ziekteproces en gevoelens van onmacht (denk ook aan (niet) aangeboren hersenletsel)
 • zingevingsvragen, zoeken naar verklaringen: ’levensles’, ‘wat is de betekenis van wat mij overkomt?’

 

En heeft u behoefte aan …

 • het vertellen van verhalen over ingrijpende gebeurtenissen
 • het vinden of versterken van inspiratie, kracht en hoop
 • het vrijuit spreken over een moeilijk thema: schuld, levenseinde(wens), seksueel geweld, ongewenst kinderloos, schaamte, …
 • het overzien van een moeilijke (morele) beslissing: wel of niet behandelen, kiezen tussen belangrijke maar elkaar uitsluitende opties

….. dan is de kans groot dat MOTTO iets voor u kan betekenen.

 

Zou u het fijn vinden om in contact te komen met iemand waar u uw verhaal aan kwijt kunt, met wie u kunt praten over wat u echt bezig houdt? Herkent u zich in een of meerdere signalen die hierboven zijn genoemd en zou u eens willen horen of MOTTO wat voor u kan betekenen?

Neem dan contact op met Margot Mulders, Projectleider MOTTO via e-mail: m.mulders@vanhoutenenco.nl.
Bellen kan ook: 06-86808441 (op maandag en woensdag).

 

Motto staat voor Meelevende Ondersteuning ten behoeve van Thuiswonende Ouderen. Het is een project van ‘van Houten&co’ in samenwerking met het Centrum voor levensvragen Lekstroom

 

Tafeltje Dek Je

Tafeltje Dek Je

 

Het bezorgen van de maaltijden in Houten is per 1 maart 2019 overgenomen door Maaltijdexpres.
Kijk voor meer informatie en aanmelden op: www.maaltijdenexpres.nl

 

Afscheid Tafeltje Dek Je

Van 1979 tot 2019 heeft de vrijwilligerswerkgroep Tafeltje Dek Je vele maaltijden in Houten bezorgd. In de afgelopen jaren zagen we het aantal deelnemers/klanten afnemen. Het aantal lokale aanbieders van kant-en-klaarmaaltijden is enorm gegroeid: denk aan bijv. supermarkten, slagers etc.
Zo’n 40 jaar lang hebben 40 trouwe vrijwilligers deze dienstverlening voor Houten georganiseerd. ‘van Houten&co’ faciliteerde het meldpunt, de ondersteuning van de vrijwilligers en het onderhoud van de koelauto.

In december jl ging echter de koelauto, na trouwe dienst, kapot en was niet meer de herstellen. De aanschaf van een nieuwe zou niet in verhouding zijn tot het aantal klanten (nu zo’n 20) en we hebben gezocht naar een oplossing.

Stichting Maaltijdenexpres Brabant uit Tilburg is een non-profit organisatie, die nu al met vaste vrijwilligers de maaltijden rondbrengt in Houten.
We gaan een samenwerking aan waarbij de naam ‘Tafeltje Dek Je’ in Houten blijft bestaan, maar de organisatie van de maaltijden (de bestelling en het rondbrengen) door Maaltijdexpres wordt verzorgd.
Stichting Maaltijdenexpres Brabant is een Algemeen Nut Beogende Instelling en heeft daardoor geen winstoogmerk waardoor de prijzen laag zijn.