Koffieontmoetingsplekken

Koffieontmoetingsplekken in de gemeente Houten

Vind je het leuk om samen koffie te drinken? Op de flyer waarvan hieronder een afbeelding, vind je meer dan 12 koffieontmoetingsplekken in de gemeente Houten. Deze lijst is samengesteld vanuit het project ‘Ontmoet Houten 80plus’ (een samenwerking van ‘van Houten&co’ en Healthy Houten) en in het kader van de Week tegen Eenzaamheid. 

Deze lijst is een eerste versie en zal nog worden uitgebreid. Ken jij een koffieontmoetingsplek die aan deze lijst kan worden toegevoegd? Dan horen we dat graag.

Hiervoor én voor vragen en informatie over koffieontmoetingsplekken, neem je contact op met Anne den Haan via email: ontmoethouten@vanhoutenenco.nl of telefoon: 030 700 15 00 (iedere werkdag bereikbaar tot 12.00 uur).

(klik op de afbeelding voor vergroting)

Goed idee? Laten we het samen doen!

Goed idee? Laten we het samen doen!

 

Idee&co

‘van Houten&co’ wil de betrokkenheid van bewoners bij de samenleving stimuleren. Wij willen mensen uitdagen zich in te zetten voor elkaar en voor hun wijk. ′van Houten&co′ is daarvoor op allerlei manieren, samen met bewoners, actief in Houten. Wij ondersteunen bewoners met het vormgeven van hun ideeën, plannen en activiteiten.

 

Samenwerken in de wijk

Het Opbouwwerk van ′van Houten&co′ ondersteunt bewoners bij het verbeteren van de leefbaarheid in hun wijk, buurt of straat. Een leefbare wijk waar bewoners niet langs elkaar heen leven en als dat nodig is, problemen aanpakken. Het Opbouwwerk slaat bruggen tussen bewoners onderling en tussen bewoners en organisaties. Bewoners die zich in willen zetten of ideeën hebben voor hun woonomgeving kunnen aan het opbouwwerk vragen om te adviseren over de aanpak, alsook om daadwerkelijk behulpzaam te zijn.

 

Contact

Neem voor meer informatie contact op met  Opbouwwerker Annekee Bosveld.
Annekee is bereikbaar via e-mail op a.bosveld@vanhoutenenco.nl of telefonisch op 030-7001535.

Samenwerken in de wijk

Samenwerken in de wijk

 

Een initiatief begint vaak met een droom, een mooi idee waarmee jij iets betekent voor (anderen in) je omgeving. Heb jij ook zo’n droom? Dan kun je terecht bij het opbouwwerk van ‘van Houten&co’. Opbouwwerker Annekee Bosveld gaat graag met je in gesprek om te ontdekken wat jij nodig hebt om die droom te realiseren! Zij kan je adviseren over ruimte en budget of je in contact brengen met de juiste personen of organisaties.

Annekee is bereikbaar per e-mail: a.bosveld@vanhoutenenco.nl of telefonisch op 030-7001535.

 

Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling


Coördinator van Buurtbemiddeling:

Nicolette de Stigter
buurtbemiddeling@vanhoutenenco.nl
06-59817732

Overlast of een conflict?

Een conflict met de buren kan je behoorlijk bezig houden, vooral als je niet of niet goed meer met elkaar over de situatie kunt praten. Soms kan het echt uit de hand lopen. Het beste is, om zelf in gesprek te gaan met degene van wie je overlast hebt. Die is zich daar soms zelf niet van bewust. Een open, rustig gesprek lost vaak al veel op. Via Buurtbemiddeling kun je hulp krijgen bij het bespreekbaar maken van overlast of hinder.


Welke situaties zijn geschikt voor buurtbemiddeling?

Het gaat om overlast veroorzaakt door buren of wijkbewoners die je niet zelf op kunt lossen. Situaties die van invloed zijn op het woonplezier en de sfeer in de buurt, zoals bijvoorbeeld geluidsoverlast, pesterijen of overlast van huisdieren. Met hulp van buurtbemiddeling praat je niet meer OVER de buren, maar MET de buren, zodat er constructieve oplossingen gevonden kunnen worden.


Hoe werkt buurtbemiddeling?

 • Je kunt zelf Buurtbemiddeling inschakelen. Soms verwijst de politie, de woningcorporatie of een andere organisatie jou en jouw buren door. Hiervoor vragen zij altijd jouw toestemming.
 • Na aanmelding belt de coördinator je om te bespreken wat er in jouw situatie nodig is.
 • Is het conflict geschikt voor buurtbemiddeling, dan komen twee buurtbemiddelaars met je praten. Zij praten daarna met de buren om ook hun kant van het verhaal te horen.
 • Met instemming van beide buren vindt er een gezamenlijk gesprek plaats op een neutrale plek. De bemiddelaars begeleiden je naar afspraken die voor beide buren aanvaardbaar zijn.
 • Na enkele weken neemt de coördinator contact op met beide buren om te horen of de problemen opgelost zijn.


Voor wie is buurtbemiddeling?

Buurtbemiddeling is voor alle inwoners van de gemeente Houten, die in een conflictsituatie zitten of dreigen te komen. Er wordt verwacht dat je meedenkt over een aanvaardbare oplossing voor alle betrokkenen en dat je daaraan meewerkt. In bijna 70% van de gevallen draagt buurtbemiddeling er aan bij, dat buren meer begrip voor elkaar krijgen en rekening met elkaar gaan houden. Zo voelen bewoners zich prettiger in hun leefomgeving.

 

Uitgangspunten buurtbemiddeling

 • Buurtbemiddeling is gratis.
 • Iedere bemiddelaar is getraind in conflictbemiddeling en doet dit werk vrijwillig.
 • De buurtbemiddelaars ondersteunen beide buren, trekken geen partij en geven geen oordeel.
 • Deelname aan bemiddeling gebeurt op basis van vrijwilligheid, maar is niet vrijblijvend.
 • De buren zijn bereid om opbouwende afspraken te maken.
 • We werken toe naar afspraken die voor alle betrokkenen aanvaardbaar zijn.
 • Bemiddelingsgesprekken en afspraken zijn strikt vertrouwelijk

Iedere inwoner van Houten heeft recht op prettig wonen in een veilige wijk.

 

Beterburen heeft 3 filmpjes op de website met onder andere tips voor een goed gesprek: klik hier

Contact

Neem voor meer informatie contact op met de coördinator van Buurtbemiddeling Nicolette de Stigter, via e-mail buurtbemiddeling@vanhoutenenco.nl of telefonisch 06-59817732 .