Vrijwilligers van Houten

Vrijwilligers zijn onmisbaar en verdienen het om in het zonnetje gezet te worden. Vandaag maken we kennis met Kees Vringer. Kees is vrijwilliger bij het Duurzaamheidsfonds Houten en Fladderen.

Schrijver: Judith Spier. Foto: Duurzaamheidsfonds Houten

 

Kees woont ruim 20 jaar in Houten.  Behalve bij het Duurzaamheidsfonds, is hij ook actief als vrijwilliger bij het Fladderen. Beide organisaties zetten iets moois neer, samen met en vanuit de Houtense gemeenschap. Dat vindt Kees belangrijk.

Het duurzaamheidsfonds bestaat nu 6 jaar en heeft als doel om Houten duurzamer te maken. Het fonds bestaat uit 8 vrijwilligers en stelt geld, kennis en ondersteuning beschikbaar aan een breed palet van vernieuwende duurzaamheidsideeën. “Het leuke is om mensen te stimuleren hun idee tot uitvoering te brengen. Zo helpen we mensen zelf iets te doen aan duurzaamheid”.

Jaarlijks kunnen inwoners van Houten via een poll hun voorkeur aangeven over welke ideeën een bijdrage moeten krijgen uit het fonds. Het bestuur weegt deze stemming mee bij De Groene Keus. Zo zijn er op meerdere plekken zonnepanelen geplaatst, is er een Buurttuin opgericht, zijn de bermen langs de Rondweg bloemrijker en de lampen in een kerk energiezuiniger. Het fonds financiert de helft van de realisatiekosten. De andere helft wordt door de initiatiefnemer (vaak in samenwerking met de Houtense samenleving) bij elkaar gebracht. “Behalve dat het idee bijdraagt aan een beter milieu, brengt het ook mensen samen. Dat is mooi”.

Kees heeft aan de wieg gestaan van het Duurzaamheidsfonds. Mede dankzij hem vloeien de verdiensten van het Windpark Houten – via het fonds – terug naar de samenleving. Ook de gemeente levert een bijdrage. Omdat de afspraken met beide donateurs aflopen, is het fonds op zoek naar nieuwe donateurs die hun steentje bij willen dragen aan een duurzamer Houten.

Het is nog mogelijk om je idee voor de verkiezing van 2018 in te dienen. Doe dit vóór 17 oktober! 

Alle informatie over het duurzaamheidsfonds vind je op  www.dfhouten.nl

 

Dit maandelijkse interview wordt aangeboden door de Vrijwilligerscentrale Houten, onderdeel van ‘van Houten&co’.