‘van Houten&co’ zet haar sociaal werkers in de spotlight. Deze week is dat Fleur Esmeijer, medewerker Beleid & Strategie. Fleur is betrokken bij tal van leuke projecten in de gemeente Houten, zoals de ontwikkeling van het nieuwe Forum of het netwerk ‘Houten werkt samen’ waar ‘van Houten&co’ de trekker van is.

,,Sociaal werk is de lijm in de samenleving”, vertelt Fleur enthousiast over haar werk. ,,We zorgen voor verbindingen tussen bewoners en organisatie en tussen bewoners onderling. Samen zetten we ons in voor het welzijn van iedereen.” Het in verbinding brengen van mensen is waar Fleur het meeste voldoening uit haalt. Met mooie resultaten. Zo is dankzij de danstheatervoorstelling De Vlinder in samenwerking met Theater Aan de Slinger de gemeente Houten officieel benoemd tot ‘Age Friendly Cultural City’. Deze prijs is toegekend door de cultuurparticipatie voor ouderen te verbeteren en te stimuleren. Aan dit project deden namelijk maar liefst 80 ouderen met veel plezier mee. De naam De Vlinder is geïnspireerd op de stedenbouwkundige vlindervorm van Houten.

Fleur werkt aan meerdere projecten tegelijkertijd die allemaal anders zijn qua omvang en intensiteit. Het netwerk ‘Houten werkt samen’ is een van die projecten.  Binnen dit initiatief werken verschillende organisaties samen om het onderlinge netwerk in het sociaal domein te verstevigen en kennis met elkaar te delen. ,,In het werk draait het altijd om het welzijn van de inwoners van Houten. Helpen om mensen mee te laten doen als het even niet vanzelf gaat.” Dit doet Fleur door te verbinden, te faciliteren, kansen te zien en samen te werken.

ONTWIKKELING FORUM
Een ander project is het nieuwe Huis van Houten. Dat is de plek waar ‘van Houten&co’ en de bibliotheek nu gevestigd zijn. Het gebouw is verouderd en aan vervanging toe. In plaats daarvan is het nieuwe Forum een optie. De gemeente ziet deze plek als kansrijke locatie voor verdere ontwikkeling: ,,Samen met inwoners van Houten, maatschappelijke organisaties, vastgoedorganisatie en de gemeente Houten onderzoeken we de mogelijkheden.” Het Forum zal een multifunctioneel gebouw moeten worden. Een plek voor iedereen in Houten waar cultuur en welzijn samenkomen.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van aankomende maart zal de nieuwe coalitie haar zegje doen over dit project. Fleur hoopt dat de eerste blauwdruk aankomende juni klaar zal zijn voor presentatie.

VERBINDEN VAN MENSEN
,,Het samenbrengen van mensen, samenwerken met andere organisaties en mooie nieuwe dingen creëren voor Houten. Daar word ik blij van.” Wil je meer weten over Fleur en aan welke projecten ze werkt? Klik op de QR-code om haar filmpje te bekijken.

‘van Houten&co’ doet mee aan de landelijke campagne ‘Zie je mij?’ georganiseerd door ‘Sociaal Werk werkt!’. In korte video’s vertellen verschillende sociaal werkers van ‘van Houten&co’ wat zij precies doen en waarom. Vorige week was dit Marinda Rodas, Coördinator Steunpunt Mantelzorg Houten.