In the spotlight: Annekee Bosveld

 

 

‘van Houten&co’ zet haar sociaal werkers in de spotlight. Zij doen mee aan de landelijke campagne ‘Zie je mij?’ georganiseerd door ‘Sociaal Werk werkt!’. Meer dan 50.000 professionals zetten zich in Nederland dagelijks in om positieve impact te maken op het welzijn in wijken en buurten. Dat is onmisbaar en cruciaal werk. In korte video’s vertellen verschillende sociaal werkers van ‘van Houten&co’ wat zij precies doen en waarom, zoals Annekee Bosveld, Opbouwwerker in Houten Noord-Oost.

Voor velen een bekende naam, want Annekee is al ruim 16 jaar het gezicht in de wijken vanuit ‘van Houten&co’. Op dit moment in Houten Noord-Oost. Dat beslaat een flink gebied van de wijken De Haag en De Weide tot en met het centrum van Houten. Het is haar doel om de sociale samenhang te vergroten.

Als je met Annekee in gesprek komt over verbinding, verschijnt er een twinkeling in haar ogen. ,,Er zijn veel mensen die iets willen en mooie kwaliteiten hebben. Ik breng ze graag in verbinding met elkaar en met bedrijven en instanties die kunnen helpen met het realiseren van hun droom.”

Eén van de taken van Annekee is het ondersteunen van bewonersinitiatieven. Dit kan klein of groot zijn, zoals het organiseren van een burendag, het starten van een wandelgroep of het opzetten van een kledingruil. Ze heeft daarin een ondersteunende en verbindende rol. ,,Mensen en groepen mensen in hun kracht zetten, dat is wat ik doe.”

,,Ik kan je adviseren over onder andere ruimte en budget en breng je in contact met de juiste mensen en organisaties”, vult ze aan. ,,Ik ben degene die mensen vooruit helpt, waarna ze het daarna zelf kunnen oppakken. Dat is zo mooi aan mijn vak.” Wijkwerkplaats De Meerkoet is zo’n plek waar initiatieven tot leven komen. Deze zijn heel divers. Van schilderclub tot gymnastiek en schaken.

ENERGIE
Mensen die kwetsbaarheid ervaren weer in hun kracht zetten, is het mooiste aan haar werk vertelt Annekee: ,,Iedereen heeft wel eens een mindere periode of ervaren ziekte en verlies in hun leven. Je voelt je op zo’n moment kwetsbaar. Met deze mensen in gesprek gaan en samen met hen ontdekken waar ze energie van krijgen, vind ik zo waardevol. Ze voelen zich weer gezien en van waarde.”

PRIKKELEN
Haar aanpak is afhankelijk van de vraag die ze krijgt. ,,Ik probeer op een positieve manier mensen te prikkelen om zich in te zetten voor elkaar, voor hun omgeving en voor de samenleving. Door ze vervolgens met elkaar te verbinden, ontstaat het één plus één is drie effect”, lacht ze. ,,Ieder mens heeft zijn of haar eigen mooie kwaliteiten. Het is mooi als je deze kunt inzetten ten behoeve van een groter geheel.”

Enkele projecten waar Annekee trots op terugkijkt, is de ondersteuning van ‘KrachtigPlus Houten’ waar Houtenaren die met pensioen zijn of gaan, elkaar ontmoet en kennisdelen. En recent het opzetten van het platform ‘Houten voor Houten’ in coronatijd.

Annekee ondersteunt niet alleen bewonersinitiatieven. Ze is ook voorzitter van het participatienetwerk. Wat haar drijfveren zijn, zie je in haar filmpje.

Tekst: Claudia Verbree – in opdracht van BDU Media
Foto en video: Charles Verwimp – Omroep Houten