Huiskamer Houten Centrum Woensdag

Wanneer
woensdag 6 juni t/m zondag 31 december
09:30 - 13:00

Locatie
Huis van Houten - Huiskamer

Kosten
€ 5,00

Doelgroep
Senioren

Groepering

Interesse
Ontmoeting, Culinair, Divers

Aanmeldformulier

U staat op het punt om u aan te melden voor de activiteit Huiskamer Houten Centrum Woensdag. De kosten hiervoor zullen € 5,00 bedragen. van Houten&co gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens en zal deze niet delen met derden.
Man
Vrouw
Ondergetekende machtigt hierbij aan Stichting van Houten&co (incassant ID NL12RABO0329849794) om van zijn of haar hier boven genoemde bankrekening éénmalig een bedrag af te schrijven wegens deelname aan deze cursus of activiteit.
Ik wil graag ingeschreven worden voor de nieuwsbrief.