Filosofie: de kunst van een goed gesprek

Wanneer
maandag 17 april t/m maandag 5 juni
19:30 - 21:30

Locatie
Wijkcentrum/ Cultuurhuis Schoneveld - Cursusruimte 4

Kosten
€ 57,50

Doelgroep
Volwassenen, Senioren

Groepering

Interesse
Persoonlijke ontwikkeling

Aanmeldformulier

U staat op het punt om u aan te melden voor de activiteit Filosofie: de kunst van een goed gesprek. De kosten hiervoor zullen € 57,50 bedragen. van Houten&co gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens en zal deze niet delen met derden.
Man
Vrouw
Ja
Nee
Ondergetekende machtigt hierbij aan Stichting van Houten&co (incassant ID NL12RABO0329849794) om van zijn of haar hier boven genoemde bankrekening éénmalig een bedrag af te schrijven wegens deelname aan deze cursus of activiteit.
Ik wil graag ingeschreven worden voor de nieuwsbrief.