U-pas

Bij alle activiteiten is een U-pas korting mogelijk. Een kopie van een geldige U-pas moet daarvoor direct bij de aanmelding worden meegestuurd of binnen twee weken na inschrijving worden ingeleverd bij ‘van Houten&co’.