Lesuitval bij doorlopende activiteiten

Bij lesuitval door afwezigheid van de docent zal verrekening met het cursusgeld plaatsvinden.