Betaling

Betaling vindt plaats via automatische incasso.
Korte cursussen of workshops: incassering geschiedt bij aanvang van de activiteit.
Doorlopende activiteiten: incassering geschiedt per maand.