Inschrijving

Inschrijving voor een activiteit, cursus of workshop, wordt bij voorkeur gedaan via www.vanhoutenenco.nl. Desgevraagd kan een formulier worden gedownload, toegestuurd of afgehaald.

Bevestiging van uw inschrijving

Indien u zich inschrijft via de website, ontvangt u per e-mail een bevestiging. Wanneer u zich per inschrijfformulier inschrijft, ontvangt u geen bevestiging. U dient zelf de les-data te noteren.

Betaling

Betaling vindt plaats via automatische incasso.
Korte cursussen of workshops: incassering geschiedt bij aanvang van de activiteit.
Doorlopende activiteiten: incassering geschiedt per maand.

U-pas

Bij alle activiteiten is een U-pas korting mogelijk. Een kopie van een geldige U-pas moet daarvoor direct bij de aanmelding worden meegestuurd of binnen twee weken na inschrijving worden ingeleverd bij ‘van Houten&co’.

Materiaalkosten

Bij elke activiteit wordt vermeld of deze kosten inclusief zijn.

Annulering van een cursus door ‘van Houten&co’

Als er onvoldoende deelnemers zijn voor een cursus of activiteit, wordt deze geannuleerd. Het geld wordt dan uiteraard niet geïncasseerd.

Annulering of opzegging door de deelnemer

Cursussen en workshops: Annulering met 100 % restitutie is mogelijk tot uiterlijk 28 dagen vóór aanvang van de activiteit. Daarna zal er geen restitutie worden verleend. De cursus is wel overdraagbaar, na in kennisstelling en goedkeuring van Cursus&co en de docent.
Doorlopende activiteiten: Annulering van de inschrijving is mogelijk indien dat binnen 7 dagen na inschrijving wordt gedaan. Voor opzegging neemt u contact op met Cursus&co. De opzegging gaat in per de eerste dag van de volgende maand. Schriftelijke bevestiging van de annulering/opzegging is het bewijsstuk. Indien de deelnemer niet binnen 2 weken een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen, neemt hij/zij contact op met Cursus&co.

Lesuitval bij kortdurende activiteiten

Uitgevallen lessen worden in principe aan het eind van de activiteit ingehaald. Is dat niet mogelijk, dan wordt dat deel van het cursusgeld teruggestort, mits het meer dan 1 les betreft.

Lesuitval bij doorlopende activiteiten

Bij lesuitval door afwezigheid van de docent zal verrekening met het cursusgeld plaatsvinden.

Ziekte of verhindering van de deelnemer

De deelnemer geeft dit direct door aan Cursus&co zij informeren de docent.