LOCATIE

Huis van Houten

Oranje

Onderdoor 160

3995 DX Houten

DATA

14 dec 2023

11 jan 2024

25 jan 2024

8 feb 2024

7 mrt 2024

21 mrt 2024

4 apr 2024

18 apr 2024

16 mei 2024

30 mei 2024

13 jun 2024

27 jun 2024

11 jul 2024

5 sep 2024

19 sep 2024

3 okt 2024

17 okt 2024

14 nov 2024

28 nov 2024

12 dec 2024

9 jan 2025

23 jan 2025

6 feb 2025

20 feb 2025

6 mrt 2025

20 mrt 2025

3 apr 2025

17 apr 2025

15 mei 2025

12 jun 2025

26 jun 2025

10 jul 2025

4 sep 2025

18 sep 2025

2 okt 2025

16 okt 2025

30 okt 2025

13 nov 2025

27 nov 2025

11 dec 2025

TIJD

10:00 tot 12:00

Studiekring 50+, Huis van Houten

Twee-wekelijks op Donderdag

In deze studiekring komen senioren (50+, m/v) eenmaal per twee weken bij elkaar, de leden wisselen levenservaringen uit en verrijken hun kennis.

De deelnemers bepalen gezamenlijk welke onderwerpen ze willen bestuderen. Elke bijeenkomst wordt voorbereid door één of twee leden, die het onderwerp introduceren, waarna verdere uitdieping en discussie volgt. Maar er kan ook een gastspreker worden uitgenodigd of een excursie worden georganiseerd. 

Thema’s kunnen gevonden worden in kunst, politiek, actualiteit, wereldgodsdienst, gezondheid etc. al naar gelang de interesse van de deelnemers.

Vrijblijvend kennismaken met de Studiekring?
Neem dan contact op met een van de begeleiders: Cees Stal tel.06-82336143 of Marijke de Feijter, tel. 030-26 17 190.
PRIJS (PER KEER)

€ 3,00

Heeft u een u-pas? Informeer naar de korting.