LOCATIE

Huis van Houten

Oranje ruimte

Onderdoor 160

3995 DX Houten

TIJD

18:00 tot 22:00

Reanimatie en AED 20/2 (inschrijving gesloten)

In een basiscursus van ongeveer 4 uur leer je:
- Hoe je een hartstilstand herkent
- Wat je als eerste moet doen
- Hoe je reanimeert en een AED gebruikt
Je oefent samen met anderen op een reanimatiepop en je leert hoe je een AED bedient.

Wanneer je de cursus hebt gevolgd en je de vaardigheid van het reanimeren beheerst, krijg je een officieel diploma van de Hartstichting waarmee je je kan registreren als burgerhulpverlener.

Doelstelling van deze cursus is om meer geregistreerde burgerhulpverleners in de gemeente Houten te krijgen. Samen maken we Houten veiliger!

Inwoners van de gemeente Houten krijgen voorrang bij de inschrijving.

Heb je een aanvullende zorgverzekering? Sommige verzekeraars vergoeden (een deel van) de cursuskosten.

De cursus wordt georganiseerd in samenwerking met Veilig Houten en wordt gegeven door Reanimatieonderwijs Zuidoost Utrecht. Om inzicht te krijgen in de verdeling van de hulpverleners over de verschillende wijken van Houten en om het mogelijk te maken geindividualiseerde diploma's en facturen te vervaardigen, deelt vanHouten&co de cursistengegevens met de 2 genoemde stichtingen (dit in tegenstelling tot hetgeen is vermeld op het nog volgende Aanmeldformulier). Door inschrijving ga je ermee akkoord dat deze stichtingen van vanHouten&co de cursistgegevens ontvangen.

Voor verdere info zie www.veilighouten.nl/cursus.
PRIJS (TOTAAL)

€ 37,50

Heeft u een u-pas? Informeer naar de korting.