Van betekenis zijn voor een ander? Word gespreksmaatje Levensvragen

“Waarom overkomt mij dit? Kan en wil ik dit nog wel? Hoe moet ik hiermee omgaan? Wat is voor mij van waarde?” Het zijn vragen die iedereen vroeger of later in het leven wel tegen kan komen en waar niet meteen een antwoord op is. Vanaf 1 februari is bij ‘van Houten&co’, in samenwerking met het Centrum voor Levensvragen Lekstroom, het project MOTTO van start gegaan.

MOTTO is er speciaal voor thuiswonende ouderen die behoefte hebben aan een goed gesprek, een luisterend oor en persoonlijke aandacht. Geschoolde vrijwilligers en geestelijk verzorgers werken samen om ouderen thuis te bezoeken voor een gesprek over wat mensen echt bezig houdt. Er zijn steeds meer ouderen die tot op hoge leeftijd op zichzelf blijven wonen. Dat brengt specifieke vragen met zich mee. Mensen krijgen in deze levensfase vaker te maken met verlies en ervaren dat hun netwerk kleiner wordt. En mensen zijn op zoek naar een zinvolle invulling van hun dag.

Vrijwilligers worden goed begeleid en krijgen training over zingeving en levensvragen. Het werk is flexibel te organiseren en goed te combineren met andere werkzaamheden. Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Margot Mulders, geestelijk verzorger: m.mulders@vanhoutenenco.nl of 030-7001500.