Vacature Directeur-bestuurder Stichting ‘van Houten&co’

 

In verband met het vertrek van de directeur-bestuurder is welzijnsorganisatie ‘van Houten&co’ op zoek naar een nieuwe ambassadeur voor de organisatie, die weet wat er speelt in het sociaal domein en de belangen van de organisatie weet te behartigen. Je kunt reageren t/m zaterdag 8 april a.s. (ref.nr. 7851).

 

Organisatie
‘van Houten&co’ is dé welzijnsorganisatie in Houten; een professionele organisatie met ongeveer 40 medewerkers, die sterk verbonden is met de lokale samenleving. Alle activiteiten
die worden aangeboden worden georganiseerd samen met de vrijwilligers (450) en bij vele activiteiten wordt nauw samengewerkt met bewoners en andere organisaties. ′van
Houten&co′ creëert ontmoetingsplaatsen in de wijken en mobiliseert de kracht van burgers: mensen die vrijwilligerswerk willen doen en/of zich in willen zetten in hun wijk of voor
anderen.
De organisatie beschikt over vier locaties, die ontmoetingsplekken zijn voor inwoners en onderdak bieden aan activiteiten
van zowel bewoners als andere organisaties.

 

Missie en visie en de leidende principes
‘van Houten&co’ is de welzijnspartner die midden in de Houtense samenleving staat en inwoners in staat stelt hieraan actief deel te nemen. Actief meedoen, omdat het mensen in staat stelt zich te ontwikkelen en omdat het voor iedereen kansen biedt, ook in kwetsbare momenten. Meedoen doe je altijd samen met anderen en samen leveren we een bijdrage aan een betrokken Houtense samenleving (missie). Met een grote maatschappelijke betrokkenheid wordt als welzijnspartner bijgedragen aan de zelfredzaamheid en maatschappelijk deelname van iedereen, jong en oud, in Houten. In direct contact met inwoners weten de medewerkers en vrijwilligers wat er speelt, kennen ze mensen in kwetsbare situaties en weten ze samen met inwoners kansen te benutten. Ze stimuleren mensen om mee te doen en ondersteunen initiatieven waardoor de medewerkers en vrijwilligers de sociale verbondenheid kunnen vergroten (visie).

Binnen ‘van Houten&co’ zijn onderstaande leidende principes benoemd die bepalen hoe het werk gedaan wordt.
1. het klantperspectief is voor ieders handelen leidend;
2. werken vanuit waarden (de bedoeling), in plaats van vanuit
regels en protocollen;
3. werken effectief en efficiënt;
4. toetsen de kwaliteit van het werk ;
5. werken altijd samen en streven naar slimme en duurzame samenwerking;
6. werken samen in een lerende omgeving en delen kennis;
7. professionals hebben de ruimte om eigen professionele afwegingen te kunnen maken;
8. de relaties kenmerken zich door hun wederkerigheid en gelijkwaardigheid.

De richting wordt bepaald door de ontwikkelingen in de samenleving van de gemeente Houten. Dat zijn ontwikkelingen die de organisatie ziet aankomen en die meerdere jaren van belang zullen zijn. Daarnaast zijn en blijven ze de organisatie die ook bij acute vragen uit de samenleving en dringende ontwikkelingen aanspreekbaar is en actief deelneemt. De volgende vijf thema’s geven de richting aan voor de komende jaren:
1. Lokale verankering
2. Actief meedoen aan de samenleving
3. Sterke sociale netwerken
4. Wij sluiten aan bij wat nodig is
5. Toekomstbestendige huisvesting van onze activiteiten en medewerkers

1. Lokale verankering
Door er te zijn, proactief in te zetten op ontwikkelingen die mensen raken. Medewerkers en vrijwilligers wachten niet af en zoeken de kansen en mogelijkheden die er zijn in samenwerking met anderen en in contact met inwoners van de gemeente Houten.

2. Actief meedoen aan de samenleving
Dit is steeds belangrijker bij het behouden van de eigen regie over je leven. Laagdrempelige toegang tot informatie over de informele en formele zorg- en welzijnsmogelijkheden met daarbij onafhankelijke cliëntondersteuning, onafhankelijke hulp van Consulenten Welzijn en bijvoorbeeld respijtzorg in regeltaken georganiseerd door Mantelzorgmakelaars.

3. Sterke sociale netwerken zijn nodig rondom mensen, in buurten, tussen professionele organisatie, initiatieven van inwoners en vrijwilligersorganisaties. Samen werken aan een sterke sociale samenleving waar wordt omgekeken naar elkaar, in gesprek zijn met elkaar en (integraal) samenwerken ten behoeve van de inwoners van Houten. De bestaande samenwerkingsverbanden in het Sociaal Domein worden verder verdiept en verbreed. De verbindingen met cultuur en lokale netwerken (Houten werkt samen, Houten voor Houten en Duursaam Houten) bieden inspirerende mogelijkheden.

4. Aansluiten bij wat nodig is
en blijven nadenken over wat de juiste interventie is, de ontwikkelingen in het vakgebied kennen en niet schromen innovatie toe te passen wanneer de situatie daarom vraagt. Feedback vragen op de inzet en reflecteren op handelen. De organisatie gaat voor kwaliteit in eigen handelen en houden de organisatie ‘op orde’ ook waar het de bedrijfsvoering betreft (financiën, facilitair, ICT, wet- regelgeving zoals WBTR, AVG, etc.) en voeren een modern personeelsbeleid.

5. Huisvesting
De huisvesting van de activiteiten en die van de (maatschappelijke en culturele) huurders staat onder druk. De komende jaren zal de organisatie zich, met de kernpartners Bibliotheek en Theater Aan de Slinger, in blijven zetten voor een multifunctionele huisvesting in het centrum van Houten, samen met andere (maatschappelijke) organisaties en bewonersinitiatieven. De uitdaging zal zijn om tot het ‘nieuwe Huis van Houten’ de huisvesting in het centrum te behouden.
Het Jongerencentrum Enter is de plek waar jongeren zichzelf kunnen zijn, hun thuis voor gezamenlijke activiteiten, elkaar ontmoeten en waar ze werken aan zichzelf. ‘van Houten&co’ gaat zichtbaar maken wat deze plek betekent voor Houtense jongeren en zetten in op een duurzame exploitatie van Enter. Ook dit doen ze niet alleen maar samen met jongeren, direct betrokkenen en Houtense organisaties en bewoners.

Op onze website staat meer informatie en bekijk ook eens de film.

 

Wat ga je doen?
Als Directeur-bestuurder ben je het boegbeeld van ‘van Houten&co’ en word je statutair bestuurder van de stichting. Daarmee draag je de eindverantwoordelijkheid voor de algehele gang van zaken en de realisatie van de doelstellingen zoals afgesproken met de gemeente als opdrachtgever. De directeurbestuurder wordt ondersteund in zijn of haar taak door de staffunctionaris financiën, de HRM-adviseur en vrijwilliger coördinator, een leidinggevende/teamcoach en een medewerker beleid en strategie. Zij vormen samen team O&O.

De volgende resultaatgebieden zijn van belang:

 • leidinggeven aan het ontwikkelen, herijken en uitvoeren van een adequate strategie voor de organisatie binnen de afgesproken beleidskaders en realiseren van de daaruit voortvloeiende veranderingen;
 • zakelijk, kostenbewust en ondernemend opereren ten behoeve van de realisatie van de doelstellingen van de stichting;
 • stimuleren van de ontwikkeling van de samenwerking tussen ‘van Houten&co’, haar opdrachtgever en de samenwerkingspartners;
 • het leidinggeven aan de organisatieontwikkeling en de daarbij gewenste organisatiecultuur.

 

Profiel voor de directeur-bestuurder
Als directeur-bestuurder ben je het gezicht van de organisatie en ben je in staat om de positie van ‘van Houten&co’ verder uit te bouwen en te versterken. Je wordt graag gezien in de relevante netwerken en weet met tact te lobbyen en de belangen van de organisatie te behartigen. Je bent gericht op resultaat en samenwerking. Je staat bekend om jouw verbindende leiderschapsstijl die de mensen met wie je werkt inspireert en uitnodigt om feedback te geven. Je weet wat er speelt in het sociaal domein en weet de organisatie daarin goed te positioneren. Je bent analytisch en een strategisch denker en maakt keuzes die passen bij de interne en externe ontwikkelingen. Je hebt een frisse blik en ontwikkelt ideeën bij de belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Je stuurt vanuit visie op (inhoudelijke) hoofdlijnen en weet de noodzakelijke prioriteiten te stellen en te communiceren. Je geeft vertrouwen en neemt beslissingen op argumenten en hecht daarbij aan transparantie. Zo ontstaat er energie en eigenaarschap. Je hebt een sociaal hart, bent toegankelijk en open en je bent oprecht betrokken bij de medewerkers en vrijwilligers.

Als je daarnaast nog aan onderstaande aspecten voldoet pas je perfect in het plaatje:

 • hbo/academisch werk- en denkniveau
 • aantoonbaar succesvol in het leidinggeven aan eenvergelijkbare organisatie die ook een stimulerende ‘hands on’ inzet vraagt’;
 • gedegen kennis van en inzicht in bedrijfsvoering en HRmet gevoel voor risicobeheersing;
 • visie op en ervaring met (implementatie van) organisatieontwikkeling;
 • inzicht in maatschappelijke, bestuurlijke en politieke verhoudingen;
 • ervaring met werken in een organisatie die direct in contact staat met de burgers is een pré.

 

Arbeidsvoorwaarden
De inschaling van de functie van directeur-bestuurder is marktconform.

 

Meer informatie
De sollicitatieprocedure verloopt via Public Spirit. Zij kunnen meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Brenda Kamps, senior consultant. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kun je terecht bij Audrey Valentijn, projectassistente. Beiden zijn bereikbaar via het algemene telefoonnummer van PublicSpirit, 033 – 445 95 45.
Je kunt je vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl

 

Solliciteren en planning
Je kunt reageren tot en met zaterdag 8 april aanstaande. Je sollicitatie kun je indienen via Public Spirit: www.publicspirit.nl.
Vanuit de vacature op de website kun je via ‘direct solliciteren’ je motivatiebrief en cv (met vermelding van vacaturenummer 7851) indienen.
Indien je sollicitatie is ontvangen, krijg je een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht je geen ontvangstbevestiging ontvangen, dan verzoeken
wij je contact met ons op te nemen.

De vacature wordt tegelijkertijd in- en extern opengesteld. Interne en externe kandidaten worden gelijkgesteld in de procedure.

Globale planning van de procedure:

 • Publicatie : 10 maart 2023
 • Reactietermijn : t/m 8 april
 • Voorselectiegesprekken door PublicSpirit : t/m half april
 • Presentatie sollicitaties bij ‘van Houten&co’: medio mei
 • 1e ronde selectiegesprekken : 2e helft mei
 • 2e ronde selectiegesprekken : eind mei / begin juni
 • Arbeidsvoorwaarden en benoeming : juni
 • Start nieuwe directeur-bestuurder : per 1 oktober