Tafeltje Dek Je

 

Het bezorgen van de maaltijden in Houten is per 1 maart 2019 overgenomen door Maaltijdexpres.
Kijk voor meer informatie en aanmelden op: www.maaltijdenexpres.nl

 

Afscheid Tafeltje Dek Je

Van 1979 tot 2019 heeft de vrijwilligerswerkgroep Tafeltje Dek Je vele maaltijden in Houten bezorgd. In de afgelopen jaren zagen we het aantal deelnemers/klanten afnemen. Het aantal lokale aanbieders van kant-en-klaarmaaltijden is enorm gegroeid: denk aan bijv. supermarkten, slagers etc.
Zo’n 40 jaar lang hebben 40 trouwe vrijwilligers deze dienstverlening voor Houten georganiseerd. ‘van Houten&co’ faciliteerde het meldpunt, de ondersteuning van de vrijwilligers en het onderhoud van de koelauto.

In december jl ging echter de koelauto, na trouwe dienst, kapot en was niet meer de herstellen. De aanschaf van een nieuwe zou niet in verhouding zijn tot het aantal klanten (nu zo’n 20) en we hebben gezocht naar een oplossing.

Stichting Maaltijdenexpres Brabant uit Tilburg is een non-profit organisatie, die nu al met vaste vrijwilligers de maaltijden rondbrengt in Houten.
We gaan een samenwerking aan waarbij de naam ‘Tafeltje Dek Je’ in Houten blijft bestaan, maar de organisatie van de maaltijden (de bestelling en het rondbrengen) door Maaltijdexpres wordt verzorgd.
Stichting Maaltijdenexpres Brabant is een Algemeen Nut Beogende Instelling en heeft daardoor geen winstoogmerk waardoor de prijzen laag zijn.