Rapport ‘Wijkcentrum/cultuurhuis Schoneveld’

Evaluatie maatschappelijk draagvlak en duurzaamheid

 

Wijkcentrum/cultuurhuis Schoneveld heeft een nieuw dak nodig. De gemeente neemt in mei de beslissing nemen of de reparatiekosten opwegen tegen het maatschappelijk belang van Schoneveld. Om de gemeente voor hun besluit goed te informeren, hebben wij onderzoek gedaan naar de meerwaarde voor u als bewoner van Houten en als gebruiker van Schoneveld. Wij hebben u gevraagd om ons hierbij te helpen, door het invullen van een korte enquête.
De enquête is, in 2 weken tijd, meer dan 1000 keer ingevuld. Van de gegevens uit de enquete is een rapport samengesteld.

Het rapport geeft de uitkomst weer van het onderzoek naar het maatschappelijk draagvlak onder de bewoners van Houten, om de huidige functies van Wijkcentrum/cultuurhuis Schoneveld te laten voortbestaan. Daarnaast is onderzocht wat de interesse is voor deelname aan een zonne-energieproject is.
Het rapport is op persoonlijke titel geschreven door Henk Smith, voormalig voorzitter van de bewoners-klankbordgroep, die betrokken was bij de voorbereiding van het Wijkcentrum. Het rapport is uitgereikt aan de gemeente Houten.

Het rapport is te lezen en te downloaden door te klikken op onderstaande afbeelding.