Informatieavond ’Het Beschadigde brein’

Op maandagavond 23 september biedt Steunpunt Mantelzorg Houten wederom de informatieavond ‘Het Beschadigde brein’ aan. Deze avond is bedoeld voor mantelzorgers, vrijwilligers en/of professionals die (in hun werk) in aanraking komen met dementie. De bijeenkomst is van 19.30 tot 22.15 uur en vindt plaats in Huis van Houten (Onderdoor 160).

Het brein van mensen met dementie is beschadigd. Er wordt ingegaan op de werking van het menselijk brein en er worden handvatten gegeven hoe om te gaan met iemand met dementie. Door het verlies van denkvermogen, is het gedrag van mensen met dementie erg afhankelijk van de omgeving. Een gunstige omgeving leidt tot gunstig gedrag. Het kan zelfs probleemgedrag voorkomen. De bijeenkomst wordt gegeven door trainer en trainingsacteur Jose Goes.

Aanmelden kan via www.vanhoutenenco.nl. Neem voor meer informatie contact op met Marinda Rodas, 030-7001 500 of m.rodas@vanhoutenenco.nl.
Steunpunt Mantelzorg Houten is onderdeel van ‘van Houten&co’.