Het Geheugenkoor

‘van Houten&co’ start in september 2019 met het Geheugenkoor. Het Geheugenkoor is bedoeld voor mensen met een geheugen-probleem. Vaak is dat dementie.
Mensen met dementie kunnen heel goed oude liedjes onthouden. Dat deel van het geheugen blijft nog lang onaangetast.
Met het Geheugenkoor zingen we oude bekende liedjes. Wilt u zelf een liedje aandragen, een dansje maken, een solo zingen of een instrument bespelen? Dan kijken wij op welke manier we dat mogelijk kunnen maken. U hoeft geen goede stem te hebben om met het koor mee te doen. Wij vinden het belangrijker dat u er plezier in heeft.

Zangmaatje
Als lid van het Geheugenkoor neemt u een eigen zangmaatje mee. Dat kan een familielid, mantelzorger of vrijwilliger zijn. Samen zingen maakt het zingen nog leuker!

Heeft u zin om mee te doen?
We zingen iedere week op dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur in Wijkcentrum/cultuurhuis Schoneveld, Zonnehout 36.
Meedoen met het Geheugenkoor kost € 7 per week. Uw zangmaatje komt gratis mee.

Meer informatie en aanmelden
Neem voor meer informatie of aanmelding contact op met Cursus&co. Dit kan op maandag t/m donderdag van 9.30 tot 12.00 uur. Telefonisch op (030) 7001 525 of per e-mail:  cursusenco@vanhoutenenco.nl.

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de contactpersoon van het Geheugenkoor, Teuni van de Leemkolk. Teuni is telefonisch bereikbaar op 06-30236952.