Cursus Beschadigd Brein

Het Steunpunt Mantelzorg Houten biedt dit najaar opnieuw de cursus ‘Beschadigd Brein’ aan.

De cursus is voor vrijwilligers en/of mantelzorgers die te maken hebben met of zorgen voor mensen met dementie. Het brein van mensen met dementie is beschadigd. Door het verlies van denkvermogen is het gedrag van mensen met dementie erg afhankelijk van de omgeving. Er wordt ingegaan op de werking van het menselijk brein en er worden handvatten gegeven hoe om te gaan met iemand met dementie. De cursus wordt gegeven door Josee Goes. Zij heeft als trainer en trainingsacteur zeer ruime ervaring in de gezondheidszorg.

De cursus ‘Het Beschadigd Brein’ bestaat uit drie bijeenkomsten: maandag 30 oktober, 6 en 13 november van 13.30 tot 16.00 uur. De cursus vindt plaats in Wijkcentrum/cultuurhuis Schoneveld, Zonnehout 36.

Je kunt je hier aanmelden!

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Angela de Vogel, 030-700 15 00 (dagelijks 9.00-12.00 uur) of steunpuntmantelzorg@vanhoutenenco.nl. Het Steunpunt Mantelzorg Houten is onderdeel van ‘van Houten&co’.