Cursus Beschadigd Brein

Het Steunpunt Mantelzorg Houten biedt in februari wederom de cursus ‘Beschadigd Brein’ aan.

De cursus is voor vrijwilligers en/of mantelzorgers die te maken hebben met of zorgen voor mensen met dementie. Het brein van mensen met dementie is beschadigd. Door het verlies van denkvermogen, is het gedrag van mensen met dementie erg afhankelijk van de omgeving. Een gunstige omgeving leidt tot gunstig gedrag. Tijdens de cursus wordt ingegaan op de werking van het menselijk brein en worden er handvatten gegeven hoe om te gaan met iemand met dementie. De cursus wordt gegeven door Josee Goes. Zij heeft als trainer en trainingsacteur zeer ruime ervaring in de gezondheidszorg.

De cursus ‘Beschadigd Brein’ bestaat uit drie bijeenkomsten:

  • maandag 19 februari
  • maandag 26 februari
  • maandag 4 maart

Tijd: van 13.30 tot 16.00 uur. De cursus vindt plaats in Wijkcentrum/cultuurhuis Schoneveld.

Meld je aan via: Activiteit – van Houten&co van Houten&co (vanhoutenenco.nl)

voor meer informatie kunt u contact opnemen met Angela de Vogel, 030-7001 500 of steunpuntmantelzorg@vanhoutenenco.nl. Het Steunpunt Mantelzorg Houten is onderdeel van ‘van Houten&co’.