Corona en Cursus&co

Op het kantoor van Cursus&co, onderdeel van ‘van Houten&co’, is het een drukte van belang.

Waar normaal gesproken de planning voor het komende seizoen al  rond zou zijn en de boekjes met alle geplande activiteiten bij de drukker zouden liggen moet er nu per activiteit maatwerk geleverd worden. In maart kwamen door het coronavirus alle activiteiten plots stil te liggen.

In de afgelopen weken werd er gekeken welke activiteiten weer kunnen opstarten, waarbij veiligheid natuurlijk voorop staat. Dat betekent soms letterlijk maatwerk: alle ruimtes waar activiteiten worden gegeven zijn opgemeten en er is nauwkeurig berekend hoeveel deelnemers er op gepaste afstand geplaatst kunnen worden. Groepen passen soms niet meer in hun vertrouwde ruimte en krijgen een nieuwe plek, of het maximum aantal deelnemers gaat naar beneden.

Er zijn ook nieuwe groepen gemaakt, zodat iedereen weer ergens een plek heeft.

En waar het vinden van een andere ruimte noodzakelijk bleek was er de onmisbare hulp van Viveste. Daarnaast kijken we met de Gemeente Houten en Houten voor Houten  waar de mogelijkheden zijn om alle activiteiten ‘onderdak’ te bieden.

De diverse groepen in één gebouw worden zodanig gepland dat er voldoende tijd is tussen de verschillende aanvangs- en eindtijden. Op deze manier kunnen zij de vertrekkende en binnenkomende bezoekers zoveel mogelijk spreiden.

 

De meeste deelnemers zijn heel blij weer te kunnen starten. Maar er zijn ook deelnemers die in de spagaat zitten van heel graag weer willen starten, maar het niet durven vanwege corona. Een heel begrijpelijke angst omdat veel deelnemers in de kwetsbare doelgroep vallen. Er wordt met hen meegedacht en soms kan hen het aanbod gedaan worden in een andere, kleinere groep deel te nemen.

Al deze veranderingen vragen aanpassing van docenten en deelnemers en dat valt niet altijd mee: als je meer dan twintig jaar met dezelfde mensen op dezelfde plek bent geweest en dat verandert nu, dan heeft dat grote impact. Niet voor iedereen is het even makkelijk om naar een andere locatie te reizen. Gelukkig is daar Vervoer Houten (in de volksmond ‘het golfkarretje’) en als het bij hen niet lukt gaan we in gesprek met AutoMaatje Houten. Beiden brengen ze mensen op een veilige manier naar de nieuwe locatie.

Voor de meeste activiteiten geldt dat de ontmoeting net zo belangrijk is als de activiteit zelf. Die ontmoeting, het sámen deelnemen, is door de deelnemers erg gemist de afgelopen maanden. Het is dus fijn dat een groot deel van de activiteiten, zij het soms in aangepaste vorm, weer door kan gaan.
Voor die activiteiten die geen doorgang kunnen vinden wordt er wèl de mogelijkheid geboden om regelmatig samen koffie te drinken, zodat in ieder geval de ontmoeting er kan zijn.

 

Het moge duidelijk zijn: dit vergt iets van iedereen, het is niet meer zoals het was.
Maar na deze reorganisatie blijft er toch een heel mooi aanbod van activiteiten en ontmoetingen.

De vrijwilligers en medewerkers van Cursus&co zien u graag weer in dit nieuwe, bijzondere seizoen!