Buurtbemiddeling Houten zoekt nieuwe vrijwilligers als bemiddelaars

Buurtbemiddeling Houten van ‘van Houten&co’ gaat haar team uitbreiden. Zij zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers die als bemiddelaar aan het werk willen gaan. Wat houdt buurtbemiddeling in en waar kun jij ondersteunen?

Conflicten tussen buren

Het is voor veel bewoners vanzelfsprekend, dat zij zich veilig en prettig voelen in hun eigen buurt. Toch is dit niet voor iedereen het geval. Soms ontstaan er ergernissen of meningsverschillen tussen buren. De vrijwillige buurtbemiddelaars bieden ondersteuning aan bewoners, die problemen met hun buren ervaren en onderling niet tot een oplossing komen. De situaties die onder de bewoners spelen zijn variërend van geluidsoverlast en ruzie om de schutting tot pesterijen en lastig vallen. 

Buurtbemiddeling
De bemiddelaars zijn speciaal getraind in gespreksvoering en conflicthantering. De ondersteuning van de bemiddelaars bestaat in eerste instantie uit individuele intakegesprekken met beide buren. Het lucht bewoners vaak al enorm op als ze hun verhaal aan neutrale bemiddelaars kunnen vertellen. Vervolgens vindt er een gezamenlijk bemiddelingsgesprek plaats waarin de bemiddelaars beide buren ondersteunen en hen motiveren om zelf een oplossing te vinden. Dit is de meest effectieve en duurzame manier om de burenrelatie op lange termijn te verbeteren. Afsluitend vinden er individuele nazorggesprekken plaats om te checken of de buren nog altijd tevreden zijn met het resultaat. In ruim driekwart van alle bemiddelingen wordt een langdurige oplossing bewerkstelligd. 

Kom jij helpen?
Heb je interesse om Buurtbemiddeling Houten te ondersteunen en wil je bijdragen aan een betere leefbaarheid in Houten? Wil je jouw communicatieve vaardigheden verder ontwikkelen en deze inzetten om bewoners te ondersteunen? Neem dan contact op met ‘van Houten&co’, coördinator Buurtbemiddeling Matthijs van der Mey, via 06-59817732 of mail naar buurtbemiddeling@vanhoutenenco.nl