Bijeenkomst Je kind met een beperking wordt 18; wonen en werken

Maandagavond 29 november van 19.30 tot 22.00 uur organiseren Belangenvereniging Sien en Steunpunt Mantelzorg Houten van ‘van Houten&co’ een bijeenkomst voor ouders van kinderen met een beperking die 18 jaar worden, over wonen en werken. Iedereen is welkom in Huis van Houten (boven de bibliotheek aan het Onderdoor), zowel belangstellende ouders, verwanten, als professionals.

Als je kind met een beperking meerderjarig wordt, ga je o.a. nadenken over een eigen plek voor wonen (met zorg), werken of dagbesteding. Tijdens deze bijeenkomst informeren we je graag over deze thema’s.

Als je kind met een verstandelijke beperking op de leeftijd komt om uit huis te gaan, waar moet je dan beginnen? Er moet veel worden geregeld. Niet alleen de aanvraag van een indicatie, je moet ook op zoek naar een passende woonvorm én het is een stukje loslaten. Het is belangrijk om je op tijd te oriënteren, het liefst zonder dat er (tijds)druk is. Wij nemen je mee in welke eerste stappen je kunt zetten.

Als je kind niet in staat is om te werken ontvangt hij of zij een Wajong-uitkering. Anderen kunnen met ondersteuning wel deelnemen aan de arbeidsmarkt en vallen onder de Participatiewet. Wat betekent dat concreet? Welke procedures gelden er? Wat zijn de financiële consequenties? Hoe wordt bepaald of je wel of niet kunt werken? Wat zijn mogelijkheden voor werk en dagbesteding?

Op deze bijeenkomst zullen ook verschillende organisaties uit Houten aanwezig zijn, die aanbod hebben op het gebied van werken, dagbesteding en wonen. Op deze manier kun je je beter oriënteren en gemakkelijk contacten leggen.

Interesse? Meld je aan door een e-mail te sturen naar steunpuntmantelzorg@vanhoutenenco.nl.