AutoMaatje en corona

De maatregelen betreffende de verspreiding van het coronavirus raken ook ANWB AutoMaatje. We hebben passende maatregelen genomen om het aantal besmettingen en reisbewegingen terug te dringen. De ANWB heeft landelijk geadviseerd geen ritten meer aan te nemen. Bij hoge uitzondering kunnen er nog wel noodzakelijke ritten aangevraagd worden. Wat zijn noodzakelijke ritten?

  • Ritten op medisch gerelateerde gronden: ritten voor afspraken bij ziekenhuis, huisarts, fysiotherapie e.d.
  • Ritten op sociale gronden: zoals incidenteel bezoek bij partners in ziekenhuis, verzorgings- of verpleeghuis.

Klik hier voor meer informatie over AutoMaatje.