• Vrijwilligers
  • Links

Poll


Gaat u gebruik maken van de Repair-service

Weet ik nog niet maar wel een heel goed idee!
Ja, zeker!
Nee, ik laat niks repareren


van Houten&co
Onderdoor 160, 3995 DX Houten
T 030 - 70 01 500
Agenda
Dinsdag 13 december
Workshop Glaspoeder fusing
lees meer

van Houten&co, ondernemend in welzijn


Welkom bij ′van Houten&co′

′′van Houten&co′ is een organisatie die dicht bij de mensen, midden in de samenleving staat. Vanuit deze positie werkt ′van Houten&co′ aan projecten en diensten die de leefbaarheid in wijken vergroot en die mensen met elkaar verbindt. We werken met een professioneel team van 40 medewerkers en zo′n 400 vrijwilligers.


′van Houten&co′ vertrekt uit Centrum Lorech

′van Houten&co′ biedt onderdak aan vele activiteiten en maatschappelijke organisaties in Houten op verschillende locaties. Door diverse ontwikkelingen hebben we nagedacht over de wijze waarop we in de toekomst het beste aan kunnen blijven sluiten bij wat nodig is en wat, ook financieel, mogelijk is. Daarnaast willen we een impuls geven aan ontwikkelingen in Houten: een vernieuwende plek creëren voor activiteiten en ontmoeting en die samen met anderen vormgeven. Deze plek is het huidige bibliotheekgebouw aan het Onderdoor. 

Nadat, in overleg met de gemeente Houten, in juli 2015 locatie De Vuurtoren en per 1 januari 2016 Centrum Markant zijn gesloten, vertrekt  per 4 juli ′van Houten&co′ uit Centrum Lorech. Voor alle activiteiten die daar tot nu toe nog plaatsvonden, is een passende nieuwe locatie gevonden.

 Sinds januari 2016 heeft ′van Houten&co′ haar intrek genomen in het Onderdoor 160 (1e en 2e verdieping in hetzelfde gebouw als de Bibliotheek). Op deze nieuwe locatie zijn, bijna alle beroepskrachten te vinden en ook vele activiteiten hebben daar nu hun onderdak. Een centrale locatie, midden in Houten waar ook werkplekken voor vrijwilligers zijn.

De verhuizing is onderdeel van een totaal plan dat o.a. gericht is op het verminderen van het aantal accommodaties en het creëren van een centrale, in het centrum gelegen, hoofdvestiging. We willen passend onderdak voor de vele activiteiten organiseren en een plek blijven bieden waar mensen elkaar kunnen ontmoeten
′van Houten&co′ werkt op de nieuwe locatie aan het Onderdoor, samen met andere maatschappelijke organisaties en vrijwilligers, aan een bruisend hart van en voor Houten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze afdeling PR&communicatie. Deze is op werkdagen bereikbaar via tel: 030 - 7001500. Ook kunt u een e-mail sturen naar info@vanhoutenenco.nl

 

     

Alles weten over onze jongerenactiviteiten? 
www.jonginhouten.nl